Ford Fusion: Korzystanie z pomocy przy parkowaniu

Ford Fusion –> Pomoc przy parkowaniu –> Korzystanie z pomocy przy parkowaniu

Zasady działania

OSTRZEŻENIE Układ pomocy przy parkowaniu nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas wykonywania manewrów. UWAGI Pojazd ...

Włączanie i wyłączanie pomocy przy parkowaniu

Wskazówka: Układ pomocy przy parkowaniu wyłącza się automatycznie, gdy włączony zostanie silnik lub gdy pojazd przekroczy prędkoś& ...

Categorie