Ford Fusion: Wykonywanie manewrów z układem pomocy przy parkowaniu

Ford Fusion –> Pomoc przy parkowaniu –> Korzystanie z pomocy przy parkowaniu –> Wykonywanie manewrów z układem pomocy przy parkowaniu

Wykonywanie manewrów z układem pomocy przy parkowaniu


Wskazówka: Jeżeli wysoki sygnał ostrzegawczy włączy się na 3 sekundy i zacznie migać lampka w przełączniku, oznacza to usterkę. Układ zostanie wyłączony. Układ powinien zostać sprawdzony przez odpowiednio wyszkolonych mechaników.

Jeśli w odległości do ok. 150 cm za tylnym zderzakiem, do 80 cm przed przednim zderzakiem lub do 50 cm z boku znajduje się przeszkoda, słychać przerywany sygnał dźwiękowy. Zmniejszanie odległości powoduje zwiększenie częstotliwości sygnału. Przy odległości od przeszkody mniejszej niż 30 cm sygnał dźwiękowy zmienia się w sygnał ciągły.

Jeżeli przeszkody znajdują się w odległości mniejszej niż 30 cm od przedniego i tylnego zderzaka, słychać naprzemienny sygnał dźwiękowy z przodu i z tyłu.

    Włączanie i wyłączanie pomocy przy parkowaniu

    Wskazówka: Układ pomocy przy parkowaniu wyłącza się automatycznie, gdy włączony zostanie silnik lub gdy pojazd przekroczy prędkoś& ...

    Przewożenie bagażu

    ...

    Categorie