Ford Fusion: Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy

Ford Fusion –> Układ stabilizacji toru jazdy –> Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy

Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy


Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez jedną sekundę. Przycisk zaświeci się.

Aby włączyć układ, ponownie wciśnij przycisk. Układ włącza się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.

Położenie poszczególnych elementów: Patrz Krótkie wprowadzenie (strona 10).

    Układ awaryjnego wspomagania hamulców

    OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Układ rozpoznaje gwałtowne hamowanie dzięki po ...

    Pomoc przy parkowaniu

    ...

    Categorie