Ford Fusion: Układ awaryjnego wspomagania hamulców

Ford Fusion –> Układ stabilizacji toru jazdy –> Zasady działania –> Układ awaryjnego wspomagania hamulców

OSTRZEŻENIE

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

Układ rozpoznaje gwałtowne hamowanie dzięki pomiarowi siły nacisku na pedał hamulca. Układ zapewnia maksymalną siłę hamowania na tak długo, jak pedał hamulca pozostanie wciśnięty. Układ może skrócić drogę hamowania w sytuacji zagrożenia.

    Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)

    OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Bez ESP Z ESP Układ zwiększa stabilno ...

    Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy

    Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez jedną sekundę. Przycisk zaświeci się. Aby włączyć układ, ponownie wciśnij przycisk. ...

    Categorie