Toyota Yaris: Wyloty wentylacyjne

Lokalizacja wylotów wentylacyjnych

Wyloty wentylacyjne i intensywnoźć nawiewu są zmienne w zależnoźci od wybranego trybu nawiewu powietrza.

: w niektórych wersjach


Lokalizacja wylotów wentylacyjnych


Regulacja ustawienia oraz otwieranie i zamykanie wylotów wentylacyjnych

 • Przednie źrodkowe wyloty wentylacyjne
 1. Kierowanie nawiewu na lewo lub prawo oraz do góry lub na dół.
 2. Obrót pokrętła otwiera lub zamyka nawiew

Regulacja ustawienia oraz otwieranie i zamykanie wylotów wentylacyjnych


 • Przednie boczne wyloty wentylacyjne

Kierowanie nawiewu na lewo lub prawo oraz do góry lub na dół.

Przednie boczne wyloty wentylacyjne


 1. Otwieranie nawiewów
 2. Zamykanie nawiewów.

Przednie boczne wyloty wentylacyjne


Parowanie szyb

 • Wersje z wyłącznikiem klimatyzacji 
  : Jeżeli wilgotnoźć w samochodzie jest duża, szyby łatwo ulegają zaparowaniu. Włączenie układu klimatyzacji przyciskiem powoduje osuszanie
  powietrza wydostającego się z nawiewów, powodując szybsze usuwanie zaparowania.
 • Wersje z wyłącznikiem klimatyzacji : Po wyłączeniu układu
  klimatyzacji przyciskiem "A/C" szyby mogą ulegać zaparowaniu znacznie szybciej.
 • Szyby mogą ulegać zaparowaniu, jeżeli wybrany jest tryb recyrkulacji powietrza.

Nawiew powietrza z zewnątrz/recyrkulacja powietrza

Podczas jazdy po zakurzonych drogach, takich jak tunele, lub w warunkach dużego ruchu należy wybrać tryb recyrkulacji powietrza. Skutecznie zapobiegnie to dostawaniu się powietrza z zewnątrz do samochodu. W tym trybie również chłodzenie wnętrza jest bardziej efektywne.

Gdy lampka kontrolna przycisku zgaźnie samoczynnie (wersje
z wyłącznikiem klimatyzacji )


Należy wcisnąć przycisk , aby wyłączyć funkcję osuszania powietrza, a następnie ponownie ją włączyć. Jeżeli lampka kontrolna ponownie samoczynnie zgaźnie, może to oznaczać usterkę układu klimatyzacji. Wtakiej sytuacji należy wyłączyć układ i zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

Gdy temperatura na zewnątrz jest bliska 0C (wersje z wyłącznikiem klimatyzacji )


Funkcja osuszania powietrza może nie działać mimo naciźnięcia przycisku
.

Niepożądane zapachy z układów wentylacji i klimatyzacji

 • Aby wewnątrz kabiny znajdowało się źwieże powietrze, należy w układzie klimatyzacji wybrać tryb nawiewu powietrza z zewnątrz.
 • W trakcie używania samochodu do wnętrza układu klimatyzacji mogą przenikać różne zapachy z kabiny i otoczenia samochodu. Następnie zapachy te mogą wydostawać się z wylotów wentylacyjnych.
 • W celu ograniczenia ryzyka pojawiania się niepożądanych zapachów w kabinie: Przed wyłączeniem silnika zalecane jest wybranie trybu nawiewu powietrza z zewnątrz.

Zapach wydobywający się z układu klimatyzacji podczas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Po wstrzymaniu pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może być wyczuwalny zapach wilgoci. Zapach ten nie jest objawem nieprawidłowego działania.

Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny


W celu uniknięcia ryzyka zaparowania przedniej szyby

Nie należy naciskać przycisku ,
gdy w warunkach bardzo wysokiej wilgotnoźci na zewnątrz uruchomiony jest nawiew zimnego powietrza. Róż- nica pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą przedniej szyby może spowodować jej zaparowanie i zablokowanie widocznoźci.

Gdy włączona jest funkcja usuwania zaparowania zewnętrznych lusterek wstecznych (w niektórych wersjach)

Nie należy dotykać powierzchni lusterek wstecznych, ponieważ może być silnie rozgrzana i spowodować poparzenia.


W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

Gdy silnik nie pracuje, nie należy pozostawiać włączonego układu klimatyzacji na dłużej, niż to jest konieczne.

  Sterowanie klimatyzacją

  Pokrętło wyboru kierunku nawiewu powietrza Pokrętło nawiewu powietrza z zewnątrz lub jego recyrkulacji Pokrętło regulacji temperat ...

  Automatycznie sterowany układ klimatyzacji

  Kierunki i intensywnoźć nawiewu powietrza regulowane są automatycznie, odpowiednio do nastawionej temperatury. ...

  Categorie