Toyota Yaris: Automatycznie sterowany układ klimatyzacji

Kierunki i intensywnoźć nawiewu powietrza regulowane są automatycznie, odpowiednio do nastawionej temperatury.

Wyloty wentylacyjne

Lokalizacja wylotów wentylacyjnych Wyloty wentylacyjne i intensywnoźć nawiewu są zmienne w zależnoźci od wybranego trybu nawiewu powietrza. : ...

Sterowanie klimatyzacją

Włącznik/Wyłącznik klimatyzacji i funkcji osuszania powietrza Pokrętło regulacji temperatury po lewej stronie Wskaźnik ustawionej ...

Categorie