Toyota Yaris: Sterowanie klimatyzacją

Sterowanie klimatyzacją


 1. Włącznik/Wyłącznik klimatyzacji i funkcji osuszania powietrza
 2. Pokrętło regulacji temperatury po lewej stronie
 3. Wskaźnik ustawionej temperatury po lewej stronie
 4. Wskaźnik intensywnoźci nawiewu
 5. Wskaźnik kierunku nawiewu powietrza
 6. Wskaźnik ustawionej temperatury po prawej stronie
 7. Pokrętło regulacji temperatury po prawej stronie
 8. Przycisk usuwania zaparowania przedniej szyby
 9. Wyłącznik usuwania zaparowania tylnej szyby/wyłącznik usuwania zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych (w niektórych wersjach)
 10. Przycisk wyboru kierunku nawiewu powietrza
 11. Wyłącznik wentylatora
 12. Przełączniki regulacji intensywnoźci nawiewu
 13. Wyłącznik pracy automatycznej
 14. Przycisk nawiewu powietrza z zewnątrz lub jego recyrkulacji
 15. Wyłącznik pracy dwustrefowej

Regulacja ustawienia temperatury

Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara (cieplej) lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (chłodniej).

Jeżeli wyłącznik klimatyzacji
nie jest wciźnięty, układ nadmuchuje powietrze o temperaturze otoczenia lub podgrzane.

Regulacja ustawienia temperatury


Niezależna regulacja temperatury po stronie kierowcy i pasa- żera na przednim fotelu (tryb "DUAL")

Aby włączyć tryb "DUAL", należy wykonać jedną z następujących procedur:

 • Nacisnąć przycisk

 • Wyregulować temperaturę po stronie pasażera na przednim fotelu.

  Lampka kontrolna źwieci się, gdy jest włączony tryb "DUAL".

Aby wyłączyć tryb "DUAL", należy ponownie nacisnąć przycisk.

Regulacja intensywnoźci nawiewu

Nacisnąć przycisk "∧" przełącznika , aby zwiększyć intensywnoźć
nawiewu.

Nacisnąć przycisk "∨" przełącznika 
, aby zmniejszyć intensywnoźć nawiewu.

Nacisnąć przycisk  , aby
wyłączyć wentylator.

Zmiana kierunku nawiewu powietrza

Aby zmienić kierunek nawiewu powietrza należy nacisnąć przycisk  .


Kolejne naciźnięcia przycisku przełączają pomiędzy poszczególnymi kierunkami nawiewu.

Zmiana kierunku nawiewu powietrza


 1. Nawiew kierowany jest na górną częźć ciała.
 2. Nawiew kierowany jest na górną częźć ciała i na stopy.
 3. Nawiew kierowany jest na stopy.
 4. Nawiew kierowany jest na stopy i na przednią szybę w celu usuni ęcia zaparowania.

Pozostałe funkcje

 • Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a recyrkulacją powietrza
 • Usuwanie zaparowania przedniej szyby
 • Usuwanie zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych

Uruchamianie pracy automatycznej

 1. Nacisnąć przycisk .

Kierunki i intensywnoźć nawiewu powietrza regulowane są automatycznie, odpowiednio do nastawionej temperatury.

 1. Ustawić temperaturę.
 2. W celu zakończenia operacji wcisnąć przycisk

Wyloty wentylacyjne

Lokalizacja wylotów wentylacyjnych

Kierunek wylotów powietrza i intensywnoźć nawiewu zmienia się w zależnoźci od wybranego trybu nawiewu.

: W niektórych wersjach


Lokalizacja wylotów wentylacyjnych


  Automatycznie sterowany układ klimatyzacji

  Kierunki i intensywnoźć nawiewu powietrza regulowane są automatycznie, odpowiednio do nastawionej temperatury. ...

  Pozostałe funkcje

  Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a recyrkulacją powietrza. Nacisnąć przycisk . Kolejne naciźnięcia przycis ...

  Categorie