Toyota Yaris: Ręcznie sterowany układ klimatyzacji

Poniższa ilustracja przedstawia wersję z kierownicą po lewej stronie.

W wersjach z kierownicą po prawej stronie położenie pokręteł i przycisków jest odwrotne.

Używanie klimatyzacji oraz usuwanie zaparowania szyb

...

Sterowanie klimatyzacją

Pokrętło wyboru kierunku nawiewu powietrza Pokrętło nawiewu powietrza z zewnątrz lub jego recyrkulacji Pokrętło regulacji temperat ...

Categorie