Toyota Yaris: Sterowanie klimatyzacją

Sterowanie klimatyzacją


 1. Pokrętło wyboru kierunku nawiewu powietrza
 2. Pokrętło nawiewu powietrza z zewnątrz lub jego recyrkulacji
 3. Pokrętło regulacji temperatury
 4. Wyłącznik usuwania zaparowania tylnej szyby/ wyłącznik usuwania zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych (w niektórych wersjach)
 5. Pokrętło regulacji intensywnoźci nawiewu
 6. Włącznik/Wyłącznik klimatyzacji i funkcji osuszania powietrza (w niektórych wersjach)

Regulacja temperatury

 • Wersje bez wyłącznika klimatyzacji

Aby zwiększyć temperaturę, należy obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 • Wersje z wyłącznikiem klimatyzacji

Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara (cieplej) lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (chłodniej).

Jeżeli wyłącznik klimatyzacji nie
jest wciźnięty, układ nadmuchuje

Regulacja intensywnoźci nawiewu

Aby wyregulować intensywnoźć nawiewu, należy obrócić pokrętło regulacji intensywnoźci nawiewu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zwiększanie) lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zmniejszanie).

Ustawienie pokrętła w pozycji "0" wyłącza wentylator.

Zmiana kierunku nawiewu powietrza

Aby zmienić kierunek nawiewu powietrza, należy ustawić pokr ętło wyboru kierunku nawiewu powietrza w żądanej pozycji.

W celu dokładniejszego dopasowania nawiewu pokrętło można również ustawiać w pozycji pomiędzy poszczególnymi położeniami.

Zmiana kierunku nawiewu powietrza


 1. Nawiew kierowany jest na górną częźć ciała.
 2. Nawiew kierowany jest na górną częźć ciała i na stopy.
 3. Nawiew kierowany jest na stopy.
 4. Nawiew kierowany jest na stopy i na przednią szybę w celu usunięcia zaparowania.
 5. Nawiew kierowany jest na przednią szybę w celu usunięcia zaparowania.

Pozostałe funkcje

 • Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a recyrkulacją powietrza
 • Usuwanie zaparowania przedniej szyby
 • Usuwanie zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych

Pozostałe funkcje

Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a recyrkulacją powietrza

Ustawić w odpowiednim położeniu pokrętło nawiewu powietrza z zewnątrz lub jego recyrkulacji.

Wybrać , aby ustawić recyrkulację
powietrza.

Wybrać  , aby ustawić
doprowadzanie powietrza z zewnątrz.

Usuwanie zaparowania przedniej szyby

Usuwanie zaparowania jest używane w celu przywrócenia przejrzystoźci przedniej szyby i przednich szyb bocznych.

Ustawić pokrętło wyboru kierunku nawiewu powietrza w położeniu
.

Pokrętło nawiewu powietrza z zewnątrz lub jego recyrkulacji ustawić na doprowadzanie powietrza z zewnątrz, jeżeli wybrany jest tryb recyrkulacji powietrza.

Wykonać następujące czynnoźci:

 • Aby wyregulować intensywnoźć nawiewu, należy obrócić pokrę- tło regulacji intensywnoźci nawiewu.
 • Aby wyregulować temperaturę, należy obrócić pokrętło regulacji temperatury
 • Wersje z wyłącznikiem klimatyzacji : Jeżeli funkcja usuwania
  zaparowania jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk wyłącznika klimatyzacji, aby ją włączyć.

  Aby szybciej usunąć zaparowanie przedniej szyby i szyb bocznych, należy zwiększyć intensywnoźć nawiewu i temperaturę.

Usuwanie zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych

 • Wersje wyposażone w funkcję usuwania zaparowania tylnej szyby

Usuwanie zaparowania jest używane w celu przywrócenia przejrzystoźci tylnej szyby.

Nacisnąć przycisk


Usuwanie zaparowania zostaje samoczynnie przerwane po pewnym czasie.

 • Wersje wyposażone w funkcję usuwania zaparowania tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych

Usuwanie zaparowania jest używane w celu przywrócenia przejrzystoźci tylnej szyby, a w przypadku lusterek również kropel deszczu, rosy i oblodzenia.

Nacisnąć przycisk


Usuwanie zaparowania zostaje samoczynnie przerwane po pewnym czasie.

  Ręcznie sterowany układ klimatyzacji

  Poniższa ilustracja przedstawia wersję z kierownicą po lewej stronie. W wersjach z kierownicą po prawej stronie położenie pokręteł i przy ...

  Wyloty wentylacyjne

  Lokalizacja wylotów wentylacyjnych Wyloty wentylacyjne i intensywnoźć nawiewu są zmienne w zależnoźci od wybranego trybu nawiewu powietrza. : ...

  Categorie