Toyota Yaris: Włączanie układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Toyota Yaris –> Jazda –> Toyota Safety Sense –> Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) –> Włączanie układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

W celu włączenia układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) należy nacisnąć wyłącznik układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA).

Włączanie układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)


Zaźwieci się lampka kontrolna układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA".

Ponowne naciźnięcie tego wyłącznika wyłącza układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA).

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) pozostanie włączony lub wyłączony, nawet jeżeli wyłącznik zapłonu zostanie przełączony w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrany zostanie stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).

Warunki działania

 • Prędkoźć jazdy nie jest mniejsza niż około 50 km/h.
 • Szerokoźć pasa ruchu jest większa niż około 3 m.
 • Samochód znajduje się na prostym odcinku drogi lub na łuku o promieniu powyżej około 150 m.

  Zestawienie elementów funkcyjnych

  Podczas jazdy na drodze, która ma oznaczone pasy ruchu, układ ten, wykorzystując kamerę wizyjną, rozpoznaje namalowane na jezdni linie, aby ostrzec kie ...

  Wskazania na wyźwietlaczu

  Gdy obie lampki kontrolne linii wyznaczających pas ruchu zaźwiecą się w kolorze zielonym: Oznacza to, że układ rozpoznał prawą i lew ...

  Categorie