Toyota Yaris: Zestawienie elementów funkcyjnych

Podczas jazdy na drodze, która ma oznaczone pasy ruchu, układ ten, wykorzystując kamerę wizyjną, rozpoznaje namalowane na jezdni linie, aby ostrzec kierowcę, gdy samochód zjeżdża z pasa ruchu.

Gdy układ wykryje, że samochód może zjechać z dotychczasowego pasa ruchu, kierowca jest ostrzegany o tym sygnalizacją akustyczną oraz odpowiednimi informacjami na wyźwietlaczu.

Przedni czujnik

Przedni czujnik


    Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

    ...

    Włączanie układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

    W celu włączenia układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) należy nacisnąć wyłącznik układu ostrzegania o niezam ...

    Categorie