Toyota Yaris: Układ samoczynnego odcinania dopływu paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym)

Toyota Yaris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Układ samoczynnego odcinania dopływu paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym)

W celu zminimalizowania ryzyka wycieku paliwa, w razie zgaźnię- cia silnika podczas jazdy lub odpalenia poduszek powietrznych w rezultacie kolizji, pompa paliwowa przerywa pracę, odcinając dopływ paliwa do silnika.

W celu przywrócenia dopływu paliwa do silnika należy wykonać niżej opisane czynnoźci.

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem
 1. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ACC" lub "LOCK".
 2. Ponownie uruchomić silnik.
 • Wersje z elektronicznym kluczykiem
 1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ACCESSORY lub wyłączony.
 2. Ponownie uruchomić silnik.


Przed próbą uruchomienia silnika

Sprawdzić podłoże pod samochodem.

Jeżeli pod samochodem widoczne są źlady wycieku paliwa, oznacza to uszkodzenie układu zasilania i koniecznoźć jego naprawy. W takim przypadku nie wolno uruchamiać silnika.

  W razie podejrzenia nieprawidłowoźci

  Wystąpienie jednego z wymienionych poniżej objawów może sygnalizować koniecznoźć regulacji lub naprawy samochodu. W takiej sytuacji nale ...

  Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy

  Gdy zaźwieci się lub zacznie migać którakolwiek z lampek ostrzegawczych, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynnoźci. K ...

  Categorie