Toyota Yaris: Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy

Toyota Yaris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy

Gdy zaźwieci się lub zacznie migać którakolwiek z lampek ostrzegawczych, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynnoźci. Krótkotrwałe zaźwiecenie się lub miganie lampki niekoniecznie sygnalizuje usterkę. Gdy sytuacja będzie się powtarzać, należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lista lampek ostrzegawczych i sygnałów ostrzegawczych


Lampka ostrzegawcza Opis/Znaczenie/Sposób postępowania
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego (sygnał ostrzegawczy)* 1
 • Niski poziom płynu w układzie hamulcowym; lub
 • Usterka w układzie hamulcowym

Lampka ta źwieci się także, gdy hamulec postojowy nie jest zwolniony. Jeżeli po całkowitym zwolnieniu hamulca postojowego lampka zgaźnie, układ jest sprawny.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Kontynuowanie jazdy może być niebezpieczne.

Lampka ostrzegawcza braku ładowania akumulatora

Sygnalizuje usterkę w układzie ładowania.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza niskiego ciźnienia oleju w silniku

Sygnalizuje zbyt niskie ciźnienie oleju silnikowego

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika

Sygnalizuje możliwoźć przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika.

Jeżeli temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika zbytnio wzrasta, migająca lampka zaźwieca się na stałe.

Lampka sygnalizacyjna usterki

Sygnalizuje usterkę następujących układów:

 • Elektronicznego układu sterowania pracą silnika;
 • Elektronicznego układu sterowania przepustnicą;
 • Elektronicznego układu sterownia przekładnią bezstopniową (w niektórych wersjach);
 • Układu kontroli emisji spalin; lub
 • Konwertera katalitycznego DPF (w niektórych wersjach).

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych

Sygnalizuje usterkę następujących układów:

 • Układu poduszek powietrznych; lub
 • Układu napinaczy pasów bezpieczeństwa

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza układu ABS

Sygnalizuje usterkę następujących układów:

 • Układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS); lub
 • Układu wspomagania hamowania awaryjnego

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (sygnał ostrzegawczy)

Sygnalizuje usterkę elektrycznego wspomagania układu kierowniczego (EPS).

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi

Lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS"*2

Gdy lampka ostrzegawcza miga (i rozlega się sygnał ostrzegawczy): Sygnalizuje usterkę układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS).

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi

Gdy lampka ostrzegawcza miga (i nie rozlega się sygnał ostrzegawczy): Sygnalizuje, że układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest chwilowo nieaktywny, prawdopodobnie ze względu na jedną z następujących przyczyn:

 • Fragment przedniej szyby w pobliżu czujnika jest brudny, zaparowany, pokryty kroplami wody, oblodzony, zakryty naklejkami itp.

Wyczyźcić brud, zaparowanie, krople wody, lód, naklejki itp.

 • Temperatura w pobliżu przedniego czujnika jest powyżej dopuszczalnej wartoźci.

Odczekać chwilę, aż w pobliżu przedniego czujnika temperatura się obniży.

Gdy lampka ostrzegawcza źwieci się: Sygnalizuje, że jeden z układów stabilizacji toru jazdy (VSC) lub wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest wyłączony lub oba są wyłączone.

Aby włączyć układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), należy włączyć oba układy stabilizacji toru jazdy (VSC) i wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS).

Lampka sygnalizacyjna poźlizgu*2

Sygnalizuje usterkę układów:

 • Stabilizacji toru jazdy (VSC); lub
 • Kontroli napędu (TRC).

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka kontrolna automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych "AHB"*2

Sygnalizuje usterkę układu automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza układu automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy*2

Sygnalizuje usterkę układu automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy.

Lampka kontrolna układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA"*2 i lampka kontrolna linii wyznaczających pas ruchu*2

Sygnalizuje usterkę układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA).

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka kontrolna ogranicznika prędkoźci jazdy*2

Sygnalizuje usterkę w układzie ogranicznika prędkoźci jazdy.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka kontrolna wyłączonego układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"*2

Sygnalizuje usterkę układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza filtra paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Sygnalizuje, że iloźć wody zgromadzonej w filtrze paliwa osiągn ęła okreźlony poziom.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka*2

Sygnalizuje usterkę systemu elektronicznego kluczyka.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie systemu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza niezamkniętych drzwi*3

Sygnalizuje, że jedne z drzwi lub drzwi bagażnika nie są cał- kowicie zamknięte.

Sprawdzić, czy wszystkie drzwi i drzwi bagażnika są zamkni ęte.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa

Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym: Sygnalizuje, że w zbiorniku paliwa pozostało około 5,8 L paliwa lub mniej.

Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym: Sygnalizuje, że w zbiorniku paliwa pozostało około 6,4 L paliwa lub mniej.

Uzupełnić paliwo.

Lampka przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu (sygnał ostrzegawczy)*4

Przypomina kierowcy i pasażerowi na przednim fotelu o zapięciu pasa bezpieczeństwa.

Zapiąć pas bezpieczeństwa.

Jeżeli na fotelu pasażera obok kierowcy znajduje się pasażer, również jego pas bezpieczeństwa musi zostać zapięty, aby przerwać sygnalizację ostrzegawczą.

Lampka przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa pasażerów na tylnych fotelach (sygnał ostrzegawczy)*2, 4

Przypomina pasażerom na tylnych fotelach o zapięciu pasów bezpieczeństwa.

Zapiąć pas bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu*2

Gdy lampka źwieci się w sposób ciągły: Sygnalizuje spadek ciźnienia w ogumieniu na skutek:

 • Przyczyn naturalnych
 • Przebicia opony

Doprowadzić ciźnienie w oponach do prawidłowej wartoźci.

Po kilku minutach lampka zgaźnie. Jeżeli mimo doprowadzenia ciźnienia w oponach do prawidłowej wartoźci lampka nie zgaźnie, należy zlecić sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju w silniku (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Sygnalizuje niski poziom oleju silnikowego.

Sprawdzić poziom oleju silnikowego i w razie koniecznoźci dolać.

Lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym z układem filtra cząstek stałych DPF)
 • Sygnalizuje, że w wyniku jazdy na krótkich odcinkach i/lub z małą prędkoźcią, konwerter katalityczny DPF wymaga oczyszczenia.
 • Sygnalizuje, że iloźć zgromadzonych cząstek stałych w filtrze osiągnęła okreźlony poziom.

Do przeprowadzenia procesu czyszczenia wymagana jest jazda z prędkoźcią około 65 km/h lub szybciej przez około 20-30 minut aż do momentu zgaźnięcia lampki ostrzegawczej układu filtra cząstek stałych DPF.*5 Jeżeli to możliwe, nie należy wyłączać silnika, dopóki źwieci się lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF.

Jeżeli jazda z prędkoźcią około 65 km/h lub szybciej jest niemożliwa lub lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF, pomimo wykonania jazdy przez około 30 minut, nadal nie zgaźnie, należy niezwłocznie zlecić przegląd samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

Lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Gdy lampka miga: Sygnalizuje zbliżanie się momentu wymiany oleju silnikowego zgodnie z harmonogramem przeglądów.

 • Wersje bez układu filtra cząstek stałych DPF*6: Zaczyna migać po około 35 000 km od ostatniej wymiany oleju.

  (Jeżeli dane w układzie kontrolnym wymiany oleju nie zostały prawidłowo wyzerowane, sygnalizacja może działać nieprawidłowo).

 • Wersje z układem filtra cząstek stałych DPF*6: Zaczyna migać po około 14 500 km od ostatniej wymiany oleju.

  ( S. 439) (Jeżeli dane w układzie kontrolnym wymiany oleju nie zostały prawidłowo wyzerowane, sygnalizacja może dzia- łać nieprawidłowo).

Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić olej silnikowy. Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju.

Gdy lampka źwieci się w sposób ciągły: Sygnalizuje koniecznoźć wymiany oleju silnikowego.

 • Wersje bez układu filtra cząstek stałych DPF*6: Zaźwieca się po około 40 000 km od ostatniej wymiany oleju (oraz wyzerowania układu kontrolnego wymiany oleju).

Wersje z układem filtra cząstek stałych DPF*6: Zaźwieca się po około 15 000 km od ostatniej wymiany oleju (oraz wyzerowania układu kontrolnego wymiany oleju).

Sprawdzić i wymienić olej silnikowy oraz filtr oleju w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie. Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju.

*1: Sygnał ostrzegawczy uruchomionego hamulca postojowego: Gdy samochód osiągnie prędkoźć 5 km/h, rozlega się sygnał akustyczny, przypominając o niecałkowitym zwolnieniu hamulca postojowego.

*2: W niektórych wersjach

*3: Sygnalizacja akustyczna niezamkniętych drzwi: Gdy samochód osiągnie prędkoźć 5 km/h, rozlega się sygnał akustyczny, przypominając, że drzwi nadal nie zostały zamknięte.

*4: Sygnalizacja akustyczna niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów: Sygnał ostrzegawczy przypomina o koniecznoźci zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Sygnał ostrzegawczy rozlega się przez 30 sekund po przekroczeniu prędkoźci 20 km/h. Następnie gdy pas bezpieczeństwa nadal nie zostanie zapięty, barwa dźwięku ulegnie zmianie, a sygnał ostrzegawczy będzie emitowany przez kolejne 90 sekund.

*5: Jeżeli źwieci się lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju, lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF może nie zgasnąć.

W takiej sytuacji należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

*6: Aby sprawdzić, czy samochód wyposażony jest w układ filtra cząstek stałych DPF, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Czujnik obciążenia fotela pasażera i sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera

 • Jeżeli na fotelu pasażera zostaną umieszczone bagaże, czujnik może zarejestrować obciążenie, co spowoduje miganie lampki mimo braku pasażera na fotelu.
 • W przypadku umieszczenia na fotelu pasażera dodatkowej poduszki czujnik może nie zareagować na obecnoźć pasażera i sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa nie będzie działać prawidłowo.

Gdy podczas jazdy zaźwieci się lampka sygnalizacyjna usterki

W niektórych wersjach w przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa zaźwieca się lampka sygnalizacyjna usterki. Należy natychmiast uzupełnić paliwo. Lampka ta po kilku jazdach zgaźnie.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna usterki nie zgaźnie, należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Sygnalizacja ostrzegawcza

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaźliwym miejscu lub przy głoźno nastawionym systemie audio, sygnalizacja ostrzegawcza może nie być słyszalna.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (sygnał ostrzegawczy)

Gdy akumulator jest słabo naładowany lub w sytuacji chwilowego spadku napi ęcia elektrycznego, może zaźwiecić się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym i może rozlec się sygnał ostrzegawczy

Gdy miga lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym z układem filtra cząstek stałych DPF)

Częste przejazdy na krótkich odcinkach i/lub jazda z małą prędkoźcią mogą spowodować szybszą niż zwykle degradację oleju silnikowego, niezależnie od aktualnego przebiegu. W takiej sytuacji będzie migać lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego.

Lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego (w niektórych wersjach)

 • Wersje bez układu filtra cząstek stałych DPF

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymienić po przejechaniu ponad 40 000 km od ostatniej jego wymiany, nawet jeżeli lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju w silniku nie zaźwieciła się.

Istnieje możliwoźć, że zależnie od warunków jazdy i sposobu użytkowania samochodu lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju w silniku zaźwieci się przed przejechaniem 40 000 km.

 • Wersje z układem filtra cząstek stałych DPF

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymienić po przejechaniu ponad 15 000 km od ostatniej jego wymiany, nawet jeżeli lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju w silniku nie zaźwieciła się.

Istnieje możliwoźć, że zależnie od warunków jazdy i sposobu użytkowania samochodu lampka przypominająca o koniecznoźci wymiany oleju w silniku zaźwieci się przed przejechaniem 15 000 km.

Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Sprawdzić wizualnie stan ogumienia samochodu, aby sprawdzić, czy jedna z opon nie jest przebita.

Jeżeli opona jest przebita

Jeżeli opona nie jest przebita

Gdy opony samochodu dostatecznie ostygną, należy wykonać poniższe czynnoźci.

 • Sprawdzić i doprowadzić do prawidłowej wartoźci ciźnienie w ogumieniu.
 • Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaźnie nawet po kilku minutach, sprawdzić, czy ciźnienie w oponach utrzymuje się na prawidłowym poziomie i przeprowadzić kalibrację układu.

W razie wykonania powyższych działań zanim opony wystarczająco ostygną, lampka ostrzegawcza może zaźwiecić się ponownie.

Lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu może zaźwiecić się z przyczyn naturalnych (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu może zaźwiecić się z przyczyn naturalnych, takich jak normalne uchodzenie powietrza z opony, czy zmiany ciźnienia w oponach na skutek zmian temperatury. W takim przypadku doprowadzenie ciźnienia w ogumieniu do prawidłowej wartoźci spowoduje zgaźnię- cie lampki ostrzegawczej (po kilku minutach)

W przypadku założenia dojazdowego koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Dojazdowe koło zapasowe nie jest wyposażone w zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku założenia dojazdowego koła zapasowego w miejsce pełnowymiarowego koła z przebitą oponą lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu nie zgaźnie. Należy wymienić dojazdowe koło zapasowe na pełnowymiarowe koło i wyregulować ciźnienie powietrza w oponach.

Lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu zgaźnie po kilku minutach.

Jeżeli układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie działa (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

W następujących sytuacjach układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu będzie nieaktywny: (Kiedy stan wróci do normy, system zacznie działać prawidłowo.)

 • Gdy założone są opony z zaworami bez czujników ciźnienia z przekaźnikami sygnału.
 • Gdy w sterowniku układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu nie jest zarejestrowany kod zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału
 • Gdy ciźnienie w ogumieniu wynosi 500 kPa (5,1 kG/cm2 lub bara; 73 psi) lub więcej.

W następujących sytuacjach układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu może być nieaktywny: (Kiedy stan wróci do normy, system zacznie działać prawidłowo.)

 • Jeżeli niedaleko znajdują się urządzenia elektroniczne lub urządzenia wykorzystujące podobne częstotliwoźci fal radiowych.
 • Jeżeli używane w pojeździe radio ustawione jest na podobnej częstotliwoźci.
 • Gdy na szyby nałożona jest folia przyciemniająca, która tłumi fale radiowe.
 • Gdy samochód pokryty jest źniegiem lub lodem, w szczególnoźci w okolicy kół i wnęk kół
 • Gdy założone są nieoryginalne obręcze kół. (W przypadku użycia niektórych rodzajów opon, nawet gdy są one oryginalne, układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu może nie działać poprawnie)
 • Gdy na koła założone są łańcuchy.

Gdy lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a następnie zaźwieca się na stałe (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Gdy po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem) często zdarza się, że lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a następnie zaźwieca się na stałe, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym

Przy skręcaniu układ kierowniczy może stawiać znaczny opór.

Jeżeli układ kierowniczy stawia zwiększony opór, należy mocno trzymać kierownicę i do jej obracania używać większej siły.

Podczas jazdy w celu wyczyszczenia konwertera katalitycznego DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe, warunki panujące na drodze, ukształtowanie terenu i natężenie ruchu oraz jechać zgodnie z przepisami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała

Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Należy zastosować się do podanych niżej zaleceń. Nieprzestrzeganie ich grozi utratą panowania nad samochodem, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.

  Niezwłocznie doprowadzić ciźnienie w ogumieniu do prawidłowej wartoźci.

 • Wersje wyposażone w koło zapasowe: Jeżeli mimo doprowadzenia ciźnienia do właźciwej wartoźci lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu zaźwieci się ponownie, prawdopodobnie nastąpiło przebicie opony. Sprawdzić stan ogumienia samochodu. Jeżeli opona nie utrzymuje ciźnienia, należy zmienić uszkodzone koło na dojazdowe koło zapasowe i zlecić najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi naprawę przebitej opony.

  Wersje wyposażone w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia: Jeżeli mimo doprowadzenia ciźnienia do właźciwej wartoźci lampka ostrzegawcza ciźnienia w ogumieniu zaźwieci się ponownie, prawdopodobnie nastąpiło przebicie opony. Sprawdzić stan ogumienia samochodu. Jeżeli opona nie utrzymuje ciźnienia, należy naprawić oponę za pomocą awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia.

 • Unikać raptownych ruchów kierownicą i gwałtownego hamowania. W razie pogorszenia się stanu opon stwarza to ryzyko utraty panowania nad samochodem.

Nagły spadek ciźnienia w oponie w wyniku jej rozerwania lub utraty szczelnoźci (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Nagły spadek ciźnienia w oponie może być sygnalizowany z pewnym opóźnieniem.


Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza filtra paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Należy przerwać jazdę. Kontynuowanie jazdy bez usunięcia wody z filtra paliwa doprowadzi do uszkodzenia wysokociźnieniowej pompy zasilającej.

Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym z układem filtra cząstek stałych DPF)

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF będzie źwieciła się bez wykonania czyszczenia, po przejechaniu kolejnych 100-300 km zaźwieci się lampka sygnalizacyjna usterki. W takiej sytuacji należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi

W celu zapewnienia prawidłowego działania układu monitorowania ciźnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Nie wolno zakładać opon o odmiennej konstrukcji, różnym wzorze bieżnika, pochodzących od różnych producentów lub będących różnymi modelami, ponieważ układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.


Sygnał akustyczny wewnątrz samochodu Sygnał akustyczny na zewnątrz samochodu Lampka ostrzegawcza Opis/Znaczenie/Sposób postępowania
Ciągły Ciągły Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (wersje z przekładnią bezstopniową)

Elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym po zamknięciu wczeźniej otwartych drzwi kierowcy, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, a przyciskiem rozruchu nie został wybrany stan wyłączony.

Dźwignię skrzyni biegów przestawić w po- łożenie P.

Umieźcić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.

Pojedynczy 3-krotny Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka

Wersje z przekładnią bezstopniową: Elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym po zamknięciu wczeźniej otwartych drzwi kierowcy, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P, a przyciskiem rozruchu nie został wybrany stan wyłączony.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym po zamknięciu wczeźniej otwartych drzwi kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu nie został wybrany stan wyłączony.

Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony lub umieźcić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.

Pojedynczy 3-krotny Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka

Sygnalizuje, że przy otwieraniu i zamykaniu drzwi pasażera, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan inny niż wyłączony, elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym.

Sprawdzić, gdzie znajduje się elektroniczny kluczyk.

Pojedynczy Ciągły (przez 5 sekund) Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka

Próba wyjźcia z samochodu wraz z elektronicznym kluczykiem i zablokowania drzwi, gdy przyciskiem rozruchu nie został wybrany stan wyłączony.

Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i ponownie zablokować drzwi.

Pojedynczy - Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka

Próba uruchomienia silnika, gdy elektroniczny kluczyk nie został wykryty

Sprawdzić, gdzie znajduje się elektroniczny kluczyk.

9-krotny - Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka

Próba rozpoczęcia jazdy bez elektronicznego kluczyka w kabinie samochodu.

Sprawdzić, czy elektroniczny kluczyk znajduje się w samochodzie.

Pojedynczy - Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka

Wyczerpana bateria w elektronicznym kluczyku.

Wymienić baterię welektronicznym kluczyku.

Pojedynczy - Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka

Oznacza, że blokada układu kierowniczego nie została zwolniona.

Zwolnić blokadę układu kierowniczego.

Pojedynczy - Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka
 • Przy naciskaniu przycisku rozruchu, po odblokowaniu drzwi przy użyciu mechanicznego kluczyka, elektroniczny kluczyk jest poza zasi ęgiem detekcyjnym.
 • Po dwukrotnym naciźnięciu przycisku rozruchu elektroniczny kluczyk pozostaje poza zasię- giem detekcyjnym.

Wersje z przekładnią bezstopniową: Dotykając przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem, nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Dotykając przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem, nacisnąć pedał sprzęgła.

  Układ samoczynnego odcinania dopływu paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym)

  W celu zminimalizowania ryzyka wycieku paliwa, w razie zgaźnię- cia silnika podczas jazdy lub odpalenia poduszek powietrznych w rezultacie kolizji, pompa paliwowa przer ...

  Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe)

  Samochód ten wyposażony jest w koło zapasowe. Koło z przebitą oponą należy zastąpić przewidzianym do tego celu kołem zapasowym ...

  Categorie