Toyota Yaris: Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu

Toyota Yaris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy samochód wymaga holowania –> Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu

 1. Wyjąć zaczep holowniczy
 2. Obracając, wyjąć zaźlepkę otworu w zderzaku

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu


 1. Wsunąć zaczep w gniazdo i częźciowo wkręcić dłonią.

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu


 1. Mocno dokręcić zaczep przy użyciu klucza do nakrętek mocujących koła* lub twardego metalowego pręta.

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu


*: Jeżeli samochód nie jest wyposa- żony w klucz do nakrętek mocujących koła, można go nabyć w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

 1. W bezpieczny sposób przymocować linkę holowniczą lub łańcuch holowniczy do zaczepu holowniczego.

  Należy uważać, aby nie uszkodzić nadwozia samochodu.

 2. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wsiąźć do samochodu, który będzie holowany, i uruchomić silnik.

  Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON".

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Wsiąźć do samochodu, który będzie holowany, i uruchomić silnik.

  Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, należy przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON.

 3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N i zwolnić hamulec postojowy.

  Gdy dźwignia skrzyni biegów nie może zostać przestawiona

Podczas holowania

Gdy silnik nie pracuje, nie działa wspomaganie w układzie hamulcowym oraz kierowniczym i w związku z tym hamowanie i kierowanie są znacznie utrudnione.

Klucz do nakrętek mocujących koła

 • Wersje z kluczem do nakrętek mocujących koła: Klucz do nakrętek mocujących koła znajduje się w bagażniku.
 • Wersje bez klucza do nakrętek mocujących koła: Klucz do nakrętek mocujących koła można nabyć w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.


Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Gdy samochód jest holowany

Należy upewnić się, że samochód jest transportowany z przednimi lub wszystkimi kołami uniesionymi. Jeżeli samochód holowany jest z przednimi kołami dotykającymi podłoża, może spowodować to uszkodzenie układu napędowego i powiązanych z nim podzespołów.


Podczas holowania

 • Podczas holowania przy użyciu linki holowniczej lub łańcucha holowniczego nie należy gwałtownie przyspieszać ani nie wykonywać gwałtownych manewrów, które mogą nadmiernie obciążyć zaczepy holownicze, linkę holowniczą lub łańcuch holowniczy. Linka holownicza lub łańcuch holowniczy mogą uderzyć osoby znajdujące się w pobliżu lub spowodować powa żne uszkodzenia.
 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wyłącznika zapłonu nie wolno przełączać w pozycję "LOCK".

  Jeżeli zostanie uruchomiona blokada kierownicy, kierowanie samochodem nie będzie możliwe, w wyniku czego może dojźć do wypadku

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Przyciskiem rozruchu nie wolno wybierać stanu wyłączonego.

  Jeżeli zostanie uruchomiona blokada kierownicy, kierowanie samochodem nie będzie możliwe, w wyniku czego może dojźć do wypadku.

Zamocowanie zaczepów holowniczych

Zaczepy holownicze powinny być mocno dokręcone. W przeciwnym razie podczas holowania mogą się obluzować.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia samochodu podczas holowania z osią na platformie

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Nie wolno holować samochodu z tylną osią na platformie, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK". Mechanizm blokady kierownicy nie jest wystarczająco mocny, aby utrzymać przednie koła prosto.
 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Nie wolno holować samochodu z tylną osią na platformie, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony. Mechanizm blokady kierownicy nie jest wystarczająco mocny, aby utrzymać przednie koła prosto
 • Unosząc koła samochodu, należy zachować wystarczającą odległoźć przeciwnego końca samochodu od podłoża. W przeciwnym razie podczas holowania może dojźć do uszkodzenia samochodu.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia nadwozia podczas holowania w pozycji podwieszonej

Nie wolno holować tego samochodu w pozycji podwieszonej ani za przód, ani za tył.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia nadwozia podczas awaryjnego holowania

Nie wolno mocować pasów lub łańcuchów do elementów zawieszenia.

  Holowanie awaryjne

  W sytuacji awaryjnej, gdy nie jest osiągalna specjalistyczna pomoc drogowa, samochód ten może być holowany przy użyciu linki holowniczej lub ła ...

  W razie podejrzenia nieprawidłowoźci

  Wystąpienie jednego z wymienionych poniżej objawów może sygnalizować koniecznoźć regulacji lub naprawy samochodu. W takiej sytuacji nale ...

  Categorie