Toyota Yaris: Informacje o zużyciu paliwa

Toyota Yaris –> Zespół wskaźników –> Informacje o zużyciu paliwa

Informacje o zużyciu paliwa mogą być wyźwietlane na ekranie systemu nawigacji lub na ekranie systemu multimedialnego.

System nawigacji/system multimedialny.

Informacje o zużyciu paliwa


Wyźwietlacz temperatury zewnętrznej

Zakres pokazywanych temperatur mieźci się w granicach od -40C do 50C. Wyźwietlacz W wyszczególnionych poniżej sytuacjach może nie być pokazy ...

Informacje o trasie (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)

Nacisnąć przycisk systemu nawigacji/systemu multimedialnego. Dotknąć przycisku ekranowego "Informacje o trasie". Średnia prę ...

Categorie