Toyota Yaris: Wyźwietlacz temperatury zewnętrznej

Toyota Yaris –> Zespół wskaźników –> Wyźwietlacz wielofunkcyjny –> Wyźwietlacz temperatury zewnętrznej

Zakres pokazywanych temperatur mieźci się w granicach od -40C do 50C.

Wyźwietlacz

W wyszczególnionych poniżej sytuacjach może nie być pokazywana prawidłowa wartoźć temperatury zewnętrznej lub przełączanie wskazań może następować z pewnym opóźnieniem:

 • Po zatrzymaniu samochodu lub podczas jazdy z niewielką prędkoźcią (poniżej 25 km/h)
 • Gdy nastąpi gwałtowna zmiana temperatury otoczenia (po wjeździe lub wyjeździe z garażu, tunelu itp.)

Gdy wyźwietlany jest symbol "- -" lub "E"

Może to oznaczać usterkę układu. Należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora

Następujące dane zostaną skasowane:

 • Zasięg jazdy
 • Średnie zużycie paliwa
 • Całkowity czas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach)
 • Średnia prędkoźć jazdy
 • Ustawienia zegara

Wyźwietlacz ciekłokrystaliczny

Na wyźwietlaczu mogą pojawiać się niewielkie plamki lub punktowe rozjaźnienia.

Jest to cecha charakterystyczna wyźwietlacza ciekłokrystalicznego, która nie wpływa na jego własnoźci funkcjonalne.

Zmiana czasu wyźwietlenia komunikatu ostrzegawczego układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)


Zalecenia dotyczące zmiany ustawień funkcyjnych wyźwietlacza

Ponieważ w trakcie zmiany ustawień funkcyjnych wyźwietlacza silnik powinien być uruchomiony, samochód powinien być zaparkowany w odpowiednio wentylowanym miejscu. W pomieszczeniu zamkniętym, np. w garażu, mogą gromadzić się zawierające trujący tlenek węgla (CO) spaliny, przedostając się również do wnętrza samochodu. Grozi to źmiercią lub poważnym zagro żeniem zdrowia.


Gdy temperatura wyźwietlacza wielofunkcyjnego jest bardzo niska

Przed przystąpieniem do korzystania z informacji ukazujących się na wyźwietlaczu należy doprowadzić do rozgrzania wnętrza samochodu. Przy bardzo niskich temperaturach wyźwietlacz ciekłokrystaliczny reaguje w sposób spowolniony, przez co zmiany wskazań ukazują się z opóźnieniem.

  Ustawienia lampki kontrolnej trybu jazdy ekonomicznej (w niektórych wersjach)

  Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej może być aktywowana lub dezaktywowana poprzez naciźnięcie przycisku przełączania wskazań wyźwiet ...

  Informacje o zużyciu paliwa

  Informacje o zużyciu paliwa mogą być wyźwietlane na ekranie systemu nawigacji lub na ekranie systemu multimedialnego. System nawigacji/system multimedialny. ...

  Categorie