Toyota Yaris: Informacje o trasie (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)

Toyota Yaris –> Zespół wskaźników –> Informacje o zużyciu paliwa –> Informacje o trasie (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)

 1. Nacisnąć przycisk systemu
  nawigacji/systemu multimedialnego.

Informacje o trasie (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)


 1. Dotknąć przycisku ekranowego "Informacje o trasie".

Informacje o trasie (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)


 1. Średnia prędkoźć jazdy od momentu uruchomienia silnika
 2. Zasięg jazdy
 3. Zużycie paliwa w ciągu ostatnich 15 minut
 4. Czas jazdy od momentu uruchomienia silnika
 5. Wyzerowanie danych dotyczących zużycia paliwa

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Średnie zużycie paliwa w ciągu ostatnich 15 minut podzielone jest na zapis uźrednionych wartoźci uzyskanych wczeźniej oraz wyróż- niony innym kolorem zapis źredniego zużycia paliwa i liczone jest od czasu przełączenia wyłącznika zapłonu w pozycję "ON". Pokazywaną wartoźć źredniego zużycia paliwa należy traktować jako orientacyjną.

Wersje z elektronicznym kluczykiem: Średnie zużycie paliwa w ciągu ostatnich 15 minut podzielone jest na zapis uźrednionych wartoźci uzyskanych wczeźniej oraz wyróż- niony innym kolorem zapis źredniego zużycia paliwa i liczone jest od czasu wybrania przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON.

Pokazywaną wartoźć źredniego zużycia paliwa należy traktować jako orientacyjną.

Jest to tylko przykładowa ilustracja, która może się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

  Informacje o zużyciu paliwa

  Informacje o zużyciu paliwa mogą być wyźwietlane na ekranie systemu nawigacji lub na ekranie systemu multimedialnego. System nawigacji/system multimedialny. ...

  Zużycie paliwa (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)

  Nacisnąć przycisk systemu nawigacji/systemu multimedialnego. Dotknąć przycisku ekranowego "Zużycie paliwa". Najniższe zareje ...

  Categorie