Toyota Yaris: Zużycie paliwa (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)

Toyota Yaris –> Zespół wskaźników –> Informacje o zużyciu paliwa –> Zużycie paliwa (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)

 1. Nacisnąć przycisk systemu
  nawigacji/systemu multimedialnego.

Zużycie paliwa (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)


 1. Dotknąć przycisku ekranowego "Zużycie paliwa".

Zużycie paliwa (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)


 1. Najniższe zarejestrowane zużycie paliwa
 2. Poprzedni zapis zużycia paliwa
 3. Średnie zużycie paliwa
 4. Aktualizowanie wczeźniejszych zapisów zużycia paliwa
 5. Kasowanie wczeźniejszych zapisów zużycia paliwa

Średnie zużycie paliwa podzielone jest na zapis uźrednionych wartoźci uzyskanych wczeźniej oraz wyróżniony innym kolorem zapis źredniego zużycia paliwa i liczone jest od czasu ostatniego aktualizowania wczeźniejszych zapisów zużycia paliwa. Pokazywaną wartoźć źredniego zużycia paliwa należy traktować jako orientacyjną.

Jest to tylko przykładowa ilustracja, która może się nieznacznie róż- nić od stanu faktycznego.

Aktualizacja wczeźniejszych zapisów zużycia paliwa

Aby zaktualizować wczeźniejsze zapisy i rozpocząć ponownie pomiar zużycia paliwa, należy dotknąć przycisku ekranowego "Aktualizuj".

Kasowanie danych

Aby wykasować wczeźniejsze zapisy zużycia paliwa, należy dotknąć przycisku ekranowego "Kasuj".

Zasięg jazdy

Pokazywana jest przybliżona odległoźć, jaką można pokonać na pozostałym w zbiorniku paliwie.

Odległoźć ta obliczana jest na podstawie źredniego zużycia paliwa.

Z tego powodu może różnić się od wartoźci rzeczywistej

  Informacje o trasie (wersje z systemem nawigacji/systemem multimedialnym)

  Nacisnąć przycisk systemu nawigacji/systemu multimedialnego. Dotknąć przycisku ekranowego "Informacje o trasie". Średnia prę ...

  Działanie poszczególnych podzespołów

  Otwieranie i zamykanie drzwi oraz okien, ustawienia i regulacje wykonywane przed rozpoczęciem jazdy itp. ...

  Categorie