Toyota Yaris: Gdy silnik ulegnie przegrzaniu

Toyota Yaris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy silnik ulegnie przegrzaniu

O przegrzaniu silnika mogą źwiadczyć niżej opisane objawy.

 • Zaźwieca się lub miga lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika ( S. 431) lub odczuwalny jest spadek mocy silnika (np. nie wzrasta prędkoźć samochodu).
 • Spod pokrywy silnika wydobywa się para

Procedury postępowania

 1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, wyłączyć klimatyzacj ę, a następnie wyłączyć silnik.
 2. W razie zaobserwowania pary: Poczekać, aż para przestanie się wydobywać i ostrożnie podnieźć pokrywę silnika.

  Jeżeli nie widać wydobywającej się pary: Ostrożnie podnieźć pokrywę silnika.

 3. Gdy silnik wystarczająco ostygnie, sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek wycieków z przewodów elastycznych i chłodnicy.

Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym

Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym


 1. Chłodnica
 2. Wentylator chłodnicy

Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym

Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym


 1. Chłodnica
 2. Wentylator chłodnicy

Jeżeli wyciek jest duży, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

 1. Poziom płynu w układzie chłodzenia jest wystarczający, jeżeli mieźci się pomiędzy kreskami "FULL" i "LOW" na zbiorniku wyrównawczym.

Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym

Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym


 1. Zbiornik wyrównawczy
 2. Poziom wysoki "FULL"
 3. Poziom niski "LOW"

Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym

Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym


 1. Zbiornik wyrównawczy
 2. Poziom wysoki "FULL"
 3. Poziom niski "LOW"
 1. W razie potrzeby należy dolać płynu chłodzącego.

Jeżeli odpowiedni płyn chłodzący nie jest dostępny, w sytuacji awaryjnej można użyć wody.

Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym

Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym


Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym

Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym


 1. Uruchomić silnik i włączyć klimatyzację, aby sprawdzić, czy działa wentylator chłodnicy oraz czy nie ma wycieku płynu chłodzącego z chłodnicy lub z przewodów elastycznych.

  Wentylator chłodnicy działa, gdy układ klimatyzacji jest włączony, bezpoźrednio po uruchomieniu zimnego silnika. Należy upewnić się, czy wentylator działa, sprawdzając dźwięk wentylatora i przepływ powietrza.

  Jeżeli jest to trudne do sprawdzenia, należy na przemian włączać i wyłączać układ klimatyzacji.

  (Wentylator może nie działać, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej zera.)

 2. Jeżeli wentylator nie działa: Natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

  Jeżeli wentylator działa: Należy zlecić najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


W celu uniknięcia ryzyka nieszczęźliwego wypadku podczas czynnoźci kontrolnych w komorze silnikowej

Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich grozi odniesieniem poważnych obrażeń ciała, np. oparzeń.

 • Gdy spod pokrywy silnika wydobywa się para, nie należy jej otwierać, dopóki objawy te nie znikną. Temperatura w komorze silnikowej może być bardzo wysoka, co stwarza ryzyko poważnych obrażeń ciała, np. poparzeń.
 • Trzymać dłonie i elementy odzieży (zwłaszcza krawat, apaszkę lub szalik) z dala od wentylatora i pasków napędowych. W przeciwnym razie dłonie lub odzież mogą zaczepić się o wentylator lub pasek napędowy, co może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Nie należy odkręcać zakrętki chłodnicy lub zakrętki zbiornika wyrównawczego w układzie chłodzenia silnika, gdy silnik i chłodnica są gorące. Wyrzucony pod ciźnieniem gorący płyn i para mogą spowodować poparzenia.


Przy dolewaniu płynu do układu chłodzenia silnika

Płyn do układu chłodzenia silnika należy dolewać powoli, uprzednio umoż- liwiając dostateczne ostygnięcie silnika. Gdy silnik jest gorący, zbyt szybkie dolanie płynu grozi jego uszkodzeniem.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia układu chłodzenia

Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

 • Nie dopuszczać do zanieczyszczenia płynu chłodzącego obcymi materiałami (np. piaskiem, kurzem itp.).
 • Nie wolno używać jakichkolwiek dostępnych na rynku dodatków do płynu chłodzącego.

  Gdy zostanie rozładowany akumulator

  Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie silnika, w przypadku gdy akumulator ulegnie rozładowaniu. W razie potrzeby można zwr&oacu ...

  Gdy silnik zgaźnie w wyniku wyczerpania paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

  W przypadku zgaźnięcia silnika w wyniku wyczerpania paliwa: Uzupełnić paliwo. Pociągnąć za krawędź gumowej uszczelki, aby zdj ...

  Categorie