Toyota Yaris: Gdy silnik zgaźnie w wyniku wyczerpania paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Toyota Yaris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy silnik zgaźnie w wyniku wyczerpania paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

W przypadku zgaźnięcia silnika w wyniku wyczerpania paliwa:

 1. Uzupełnić paliwo.
 2. Pociągnąć za krawędź gumowej uszczelki, aby zdjąć ją z zaczepów.

  Następnie wcisnąć zaczepy i unosząc do góry, zdjąć pokrywę.

Wersje z kierownicą po lewej stronie

Wersje z kierownicą po lewej stronie


Wersje z kierownicą po prawej stronie

Wersje z kierownicą po prawej stronie


W celu odpowietrzenia układu paliwowego należy przepompować paliwo, naciskając na pompę wstępną do momentu wyczucia zwiększonego oporu.

Wersje z kierownicą po prawej stronie


 1. Zamontować pokrywę i zamocować gumową uszczelkę w zaczepach.

Wersje z kierownicą po lewej stronie

Wersje z kierownicą po lewej stronie


Wersje z kierownicą po prawej stronie

Wersje z kierownicą po prawej stronie


 1. Uruchomić silnik.

Jeżeli mimo wykonania powyższych czynnoźci silnik nie daje się uruchomić, odczekać 10 sekund i powtórzyć kroki 3 oraz 5. Jeżeli silnik nadal nie daje się uruchomić, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Po rozruchu, lekko naciskając pedał przyspieszenia, doprowadzić do płynnej pracy silnika.


Przed próbą uruchomienia silnika

 • Nie należy próbować uruchamiać silnika zanim zostanie uzupełnione paliwo i wykonana operacja przepompowania paliwa pompą wstępną.

  Może to spowodować uszkodzenie silnika i układu paliwowego.

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: Nie wolno uruchamiać silnika jednorazowo dłużej niż przez 30 sekund. Może to doprowadzić do przegrzania rozrusznika i uszkodzenia układu elektrycznego

  Gdy silnik ulegnie przegrzaniu

  O przegrzaniu silnika mogą źwiadczyć niżej opisane objawy. Zaźwieca się lub miga lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w ukła ...

  Gdy samochód ugrzęźnie

  Gdy koła samochodu wirują w miejscu lub samochód ugrzązł w błocie, piachu bądź źniegu, należy postępować według ...

  Categorie