Škoda Fabia: Unikanie uszkodzeń samochodu

Škoda Fabia –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Unikanie uszkodzeń samochodu

W tym rozdziale instrukcji obsługi podano ważne informacje dotyczące unikania uszkodzeń samochodu podczas jazdy.

Funkcja DriveGreen

Rys. 130 Wskazania na wyświetlaczu urządzenia Infotainment Funkcja DriveGreen (nazywana dalej krótko DriveGreen) ocenia na podstawie informacji o sposobie ja ...

Wskazówki na temat jazdy

Jeździć tylko po takich drogach i w takim terenie, które odpowiadają parametrom samochodu " strona 197, Dane techniczne oraz umiejętnościom kiero ...

Categorie