Škoda Fabia: Funkcja DriveGreen

Škoda Fabia –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Docieranie i jazda ekonomiczna –> Funkcja DriveGreen

Rys. 130 Wskazania na wyświetlaczu urządzenia Infotainment
Rys. 130 Wskazania na wyświetlaczu urządzenia Infotainment

Funkcja DriveGreen (nazywana dalej krótko DriveGreen) ocenia na podstawie informacji o sposobie jazdy jej ekonomiczność. Wyświetlane są również przydatne wskazówki odnośnie redukcji zużycia paliwa.

DriveGreen może być wskazywana w urządzeniu Infotainment następująco.

 • W urządzeniu Infotainment nacisnąć przycisk , a następnie kolejno
  następujące przyciski funkcyjne na wyświetlaczu , DriveGreen.

 1. Wskaźnik płynności jazdy

Podczas płynnej jazdy wskaźnik znajduje się w pobliżu zielonego punktu. Podczas przyspieszania albo hamowania wskaźnik przesuwa się do dołu albo do góry.

 1. "Zielony liść"

Zielony brzeg liścia wskazuje z kilkusekundowym opóźnieniem aktualną ekonomiczność jazdy. Podczas jazdy ekonomicznej na brzegu liścia widoczne jest kilka zielonych warstw. W przypadku jazdy nieekonomicznej nie widać zielonego zabarwienia lub liść całkowicie znika.

 1. Analiza graficzna

Analiza ekonomiczności jazdy podczas ostatnich 3 lub 1,5 minuty (w zależności od typu urządzenia Infotainment) wyświetlana jest co 5 sekund w postaci wykresu słupkowego. Najnowsze wskazanie widnieje z lewej strony i przemieszcza się sukcesywnie w prawo. Im wyższe są zielone słupki, tym jazda jest bardziej ekonomiczna.

 1. Ocena w punktach

Na przycisku funkcyjnym wyświetlana jest ocena ekonomiczności jazdy od ruszenia, w zakresie od 0 do 100 punktów. Im wyższa jest wyświetlana wartość, tym jazda jest bardziej ekonomiczna.

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego ukazuje się szczegółowa analiza ekonomiczności jazdy podczas ostatnich 30 minut.

Jeżeli jazda trwa krócej niż 30 minut od ruszenia, dodawana jest analiza poprzedniej jazdy (słupki wyświetlane w kolorze ciemnozielonym).

 1. Średnie zużycie paliwa

W przycisku funkcyjnym wyświetlane jest średnie zużycie paliwa od chwili ruszenia.

Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego ukazuje się szczegółowa analiza średniego zużycia paliwa podczas ostatnich 30 minut.

Jeżeli jazda trwa krócej niż 30 minut od ruszenia, dodawane jest średnie zużycie paliwa z poprzedniej jazdy (słupki wyświetlane w kolorze ciemnozielonym).

 1. Symbole na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu mogą się ukazywać następujące symbole, informujące o aktualnym stylu jazdy.

Jazda ekologiczna


Aktualna prędkość wpływa
negatywnie na zużycie paliwa.

Jazda nie jest płynna, należy
jechać bardziej przewidująco.

Zalecenia dotyczące zmiany
biegów.

Wskazówki praktyczne dotyczące zmniejszenia zużycia paliwa

Po naciśnięciu "liścia" na wyświetlaczu ukazują się przydatne wskazówki na temat zmniejszenia zużycia paliwa. Wskazówki te mogą być pomocne w uzyskaniu jeszcze bardziej ekonomicznej jazdy.

Informacja

 • W razie resetowania pamięci przejazdu "Od uruchomienia" zresetowane zostaną również średnie zużycie E oraz ocena jazdy D .
 • W razie zmiany jednostek wskaźnika zużycia paliwa w niektórych typach urządzenia Infotainment zresetowane zostaną również wartości średniego zużycia paliwa E .

  Rady dotyczące ekonomicznej jazdy

  Aby zapewnić możliwie najmniejsze zużycie paliwa, przestrzegać następujących wskazówek. Przewidywanie sytuacji na drodze Unikać zbę ...

  Unikanie uszkodzeń samochodu

  W tym rozdziale instrukcji obsługi podano ważne informacje dotyczące unikania uszkodzeń samochodu podczas jazdy. ...

  Categorie