Škoda Fabia: Wskazówki na temat jazdy

Škoda Fabia –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Unikanie uszkodzeń samochodu –> Wskazówki na temat jazdy

Jeździć tylko po takich drogach i w takim terenie, które odpowiadają parametrom samochodu " strona 197, Dane techniczne oraz umiejętnościom kierowcy.

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za decyzję, czy samochód może pokonać dany teren.

UWAGA

 • Styl jazdy należy dostosowywać do terenu i warunków atmosferycznych.

  Zbyt duża prędkość lub nieprawidłowe manewry mogą spowodować uszkodzenia samochodu i odniesienie ciężkich obrażeń.

 • Łatwopalne przedmioty, takie jak np. zakleszczone pod samochodem suche liście czy gałęzie, mogą zapalić się od gorących elementów samochodu - niebezpieczeństwo pożaru!

OSTROŻNIE

 • Należy zwracać uwagę na prześwit samochodu! Przedmioty wyższe niż prześwit mogą podczas przejeżdżania przez nie uszkodzić samochód.
 • Przedmioty zakleszczone pod podwoziem należy usunąć tak szybko, jak to tylko możliwe. Przedmioty te mogą uszkodzić przewody paliwa, układ hamulcowy, uszczelki i pozostałe elementy samochodu.
 • W nieznanym terenie jechać powoli i zwracać uwagę na niespodziewane przeszkody, takie jak wyrwy, kamienie, pnie drzew i in.
 • Nieznane odcinki nieutwardzonych dróg sprawdzić przed przejazdem i rozważyć, czy przejazd nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.

  Unikanie uszkodzeń samochodu

  W tym rozdziale instrukcji obsługi podano ważne informacje dotyczące unikania uszkodzeń samochodu podczas jazdy. ...

  Pokonywanie przeszkody wodnej

  Rys. 131 Maksymalna dozwolona wysokość lustra wody przy pokonywaniu przeszkody wodnej Należy przestrzegać następujących zasad, aby unikną& ...

  Categorie