Škoda Fabia: Pokonywanie przeszkody wodnej

Škoda Fabia –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Unikanie uszkodzeń samochodu –> Pokonywanie przeszkody wodnej

Rys. 131 Maksymalna dozwolona wysokość lustra wody przy pokonywaniu przeszkody wodnej
Rys. 131 Maksymalna dozwolona wysokość lustra wody przy pokonywaniu przeszkody wodnej

Należy przestrzegać następujących zasad, aby uniknąć uszkodzeń samochodu przy pokonywaniu nim przeszkód wodnych (np. zalanych ulic).

 • Przed pokonaniem przeszkody wodnej ustalić głębokość tej przeszkody.

Lustro wody może sięgać maksymalnie do krawędzi w progu samochodu " rys. 131.

 • Przeszkodę pokonywać z minimalną prędkością.

Przy wyższych prędkościach przed samochodem może tworzyć się fala, która może spowodować przedostanie się wody do układu dolotowego powietrza do silnika lub do innych elementów samochodu.

 • Nigdy nie należy zatrzymywać się w trakcie pokonywania przeszkody wodnej, nie cofać i nie wyłączać silnika.

OSTROŻNIE

 • Jeżeli woda dostanie się do układu dolotowego silnika, grozi to poważnym uszkodzeniem elementów silnika!
 • Podczas pokonywania przeszkody wodnej niektóre elementy samochodu, takie jak np. zawieszenie, instalacja elektryczna lub skrzynia biegów, mogą ulec uszkodzeniu.
 • Samochody jadące z przeciwnego kierunku wytwarzają fale, które mogą powodować przekraczanie dopuszczalnej wysokości lustra wody.
 • Woda może zakrywać dziury, błoto, kamienie lub podobne przeszkody, mogące utrudniać lub uniemożliwiać pokonanie przeszkody wodnej.
 • Nie pokonywać przeszkód z wodą morską, sól powoduje korozję. Pojazd, który miał kontakt z wodą morską, niezwłocznie przemyć wodą słodką.

  Wskazówki na temat jazdy

  Jeździć tylko po takich drogach i w takim terenie, które odpowiadają parametrom samochodu " strona 197, Dane techniczne oraz umiejętnościom kiero ...

  Układy wspomagające

  ...

  Categorie