Škoda Fabia: Systemy hamowania i stabilizacji

Škoda Fabia –> Jazda –> Układy wspomagające –> Systemy hamowania i stabilizacji

W niniejszym rozdziale opisano funkcje systemów hamowania i stabilizacji.

Wskaźniki błędów opisano w podrozdziale " strona 32, Lampki kontrolne.

Jeżeli nie podano inaczej, systemy hamowania i stabilizacji aktywowane są automatycznie po każdym włączeniu zapłonu.

UWAGA

Należy przestrzegać wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających " strona 118, w części Wprowadzenie do tematu.

Wskazówki ogólne

UWAGA Przestrzegać następujących wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających. Układy wspomagaj ...

Stabilizacja toru jazdy (ESC)

ESC poprawia stabilność pojazdu w krytycznych sytuacjach podczas jazdy, np. przy rozpoczynającym się poślizgu. ESC kontroluje, czy żądany k ...

Categorie