Škoda Fabia: Stabilizacja toru jazdy (ESC)

Škoda Fabia –> Jazda –> Układy wspomagające –> Systemy hamowania i stabilizacji –> Stabilizacja toru jazdy (ESC)

ESC poprawia stabilność pojazdu w krytycznych sytuacjach podczas jazdy, np.

przy rozpoczynającym się poślizgu.

ESC kontroluje, czy żądany kierunek jazdy odpowiada aktualnemu ruchowi pojazdu.

W razie odchyleń (np. nadsterowności), ESC automatycznie wyhamowuje pojedyncze koła, aby utrzymać żądany kierunek jazdy.

W czasie ingerencji systemu na tablicy rozdzielczej miga lampka kontrolna .


System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)

ABS zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania. W ten sposób pomaga kierowcy w zachowaniu kontroli nad pojazdem.

Ingerencję systemu ABS można odczuć jako pulsowanie pedału hamulca powiązane z odgłosem.

Podczas ingerencji systemu ABS nie hamować pulsacyjnie i nie zmniejszać nacisku na pedał hamulca.

    Systemy hamowania i stabilizacji

    W niniejszym rozdziale opisano funkcje systemów hamowania i stabilizacji. Wskaźniki błędów opisano w podrozdziale " strona 32, Lampki kontrolne. Je ...

    Kontrola trakcji (ASR)

    Rys. 132 Przycisk systemowy: Dezaktywacja / aktywacja ASR ASR zapobiega obracaniu się w miejscu kół napędzanej osi. ASR redukuje siłę napę ...

    Categorie