Škoda Fabia: SmartGate

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> SmartGate

Rys. 34 Strona internetowa ŠKODA
Rys. 34 Strona internetowa ŠKODA

SmartGate dysponuje systemem, który umożliwia przesyłanie określonych danych jazdy (np. zużycie paliwa, prędkość i in.) za pomocą Wi-Fi lub Wi-Fi Direct.

Aplikacje ŠKODA zainstalowane na kompatybilnym urządzeniu komunikacyjnym (np. telefon, tablet) umożliwiają przetwarzanie przesyłanych danych.

Dostępne aplikacje, wykaz kompatybilnych urządzeń komunikacyjnych i informacje dodatkowe odnośnie SmartGate znajdują się na następującej stronie internetowej ŠKODA " rys. 34.

UWAGA

  • Należy zawsze przestrzegać ogólnie obowiązujących w danym kraju przepisów prawa w zakresie korzystania z urządzeń komunikacyjnych w samochodzie.
  • Nigdy nie odkładać ani mocować urządzeń komunikacyjnych w zasięgu rozwijania poduszki powietrznej, na fotelu, na desce rozdzielczej ani w żadnym innym miejscu, z którego urządzenie mogłoby spaść podczas gwałtownego hamowania, zmiany kierunku jazdy, wypadku lub uderzenia - niebezpieczeństwo obrażeń!
  • Nigdy nie podłączać ani odłączać urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy - istnieje ryzyko wypadku!

OSTROŻNIE

  • Aby podwyższyć bezpieczeństwo dostępu do przesyłanych danych pojazdu, po uruchomieniu aplikacji ŠKODA należy zmienić hasło / kod PIN, o ile hasło / kod Pin ustawione fabrycznie nie było do tej pory zmieniane " strona 51, Zmiana hasła / kodu PIN. Bez dokonania tej zmiany uruchomienie aplikacji ŠKODA nie jest możliwe.
  • ŠKODA nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z niekompatybilności lub nieprawidłowego działania urządzeń komunikacyjnych

Informacja

Aplikacje ŠKODA obsługiwane są przez urządzenia komunikacyjne posiadające system operacyjny Android wersja 4.x.x i wyższa oraz system iOS 7.x.x i wyższy.

Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych

Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych najlepiej zlecić specjalistycznej stacji obsługi Zalecamy, by wskaźnika nie resetować ...

Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi

Nawiązanie połączenia z urządzeniem komunikacyjnym z systemem Andriod Włączyć zapłon Włączyć Wi-Fi w urządzeniu, z ...

Categorie