Škoda Fabia: Zmiana hasła / kodu PIN

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> SmartGate –> Zmiana hasła / kodu PIN

Hasło do połączenia Wi-Fi ustawione fabrycznie składa się z pełnego numeru identyfikacyjnego samochodu (wpisywanego wielkimi literami), natomiast hasło do połączenia Wi-Fi Direkt stanowi kod PIN składający się z 6 ostatnich cyfr numeru identyfikacyjnego samochodu.

Po zmianie hasła / kodu PIN należy ponownie ustawić połączenie urządzenia komunikacyjnego ze SmartGate, stosując nowe hasło lub nowy kod PIN.

Jeżeli hasło / kod PIN odpowiada ustawieniom fabrycznym, wówczas po uruchomieniu aplikacji ŠKODA wymagana jest zmiana hasła / kodu PIN. Jeżeli hasło / kod PIN nie zostaną zmienione, uruchomienie aplikacji nie będzie możliwe.

Zmiana hasła umożliwiającego nawiązanie połączenia Wi-Fi

 • Otworzyć interfejs internetowy SmartGate.
 • W pozycji menu "WPA / WPA2 key:" podać nowe hasło (od 8 do 63 znaków alfanumerycznych lub znaków specjalnych z rozróżnieniem małej i wielkiej litery).
 • Potwierdzić zmianę hasła przez naciśnięcie przycisku "Save".
 • Ponownie uruchomić aplikację SmartGate przez naciśnięcie przycisku "Reboot"1).

Zmiana kodu PIN umożliwiającego nawiązanie połączenia Wi-Fi Direct

 • Otworzyć interfejs internetowy SmartGate.
 • W pozycji menu "WiFi Direct PIN:" wprowadzić nowy 6-cyfrowy kod PIN.
 • Potwierdzić zmianę kodu PIN przez naciśnięcie przycisku "Save".
 • Ponownie uruchomić aplikację SmartGate przez naciśnięcie przycisku "Reboot"1).

Informacja

W razie zapomnienia hasła / kodu PIN do nawiązania połączenia ze SmartGate należy zwrócić się do specjalistycznej stacji obsługi o przywrócenie ustawień fabrycznych SmartGate.

  Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi Direct

  Rodzaje połączenia przewidziane dla urządzeń komunikacyjnych z systemem operacyjnym Android. Nawiązywanie połączenia Włączyć ...

  Odryglowanie i otwieranie

  ...

  Categorie