Škoda Fabia: Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> SmartGate –> Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi

Nawiązanie połączenia z urządzeniem komunikacyjnym z systemem Andriod

 • Włączyć zapłon
 • Włączyć Wi-Fi w urządzeniu, z którym ma nastąpić nawiązanie połączenia.
 • Uruchomić aplikację SmartGate w urządzeniu, z którym ma nastąpić nawiązanie połączenia.
 • Postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi przez aplikację SmartGate.

Za pomocą Wi-Fi ze SmartGate można jednocześnie połączyć maksymalnie cztery urządzenia komunikacyjne z dowolną ilością otwartych aplikacji ŠKODA.

Nawiązanie połączenia z urządzeniem komunikacyjnym z systemem iOS

 • Włączyć zapłon.
 • Włączyć Wi-Fi w urządzeniu, z którym ma nastąpić nawiązanie połączenia.
 • Uruchomić wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi w urządzeniu komunikacyjnym, z którym ma nastąpić nawiązanie połączenia (patrz instrukcja obsługi danego urządzenia komunikacyjnego).
 • W menu wyszukiwania sieci wybrać pozycję menu "SmartGate_..."1) lub "DIRECT-SmartGate_..."1 ).
 • Wprowadzić hasło " strona 51

Za pomocą Wi-Fi ze SmartGate można jednocześnie połączyć maksymalnie cztery urządzenia komunikacyjne. W tych urządzeniach komunikacyjnych można uruchomić jednocześnie maksymalnie cztery aplikacje ŠKODA.

Rozłączanie połączenia

Połączenie można rozłączyć na jeden z poniższych sposobów.

 • Wyłączyć zapłon na czas dłuższy niż 5 s (w przypadku samochodów z przyciskiem rozruchu wyłączyć silnik i otworzyć drzwi kierowcy).
 • Zakończyć połączenie w aplikacji SmartGate.
 • Wyłączyć Wi-Fi w podłączonym urządzeniu komunikacyjnym.

Połączenie automatyczne

Jeżeli urządzenie komunikacyjne było już połączone ze SmartGate, połączenie zostanie automatycznie przywrócone po spełnieniu następujących warunków.

 • Zapłon jest włączony.
 • W podłączonym urządzeniu komunikacyjnym włączone jest Wi-Fi.
 • Podłączone urządzenie komunikacyjne zapisało hasło służące do prawidłowej weryfikacji połączenia.

  SmartGate

  Rys. 34 Strona internetowa ŠKODA SmartGate dysponuje systemem, który umożliwia przesyłanie określonych danych jazdy (np. zużycie paliwa, pr ...

  Połączenie ze SmartGate za pomocą Wi-Fi Direct

  Rodzaje połączenia przewidziane dla urządzeń komunikacyjnych z systemem operacyjnym Android. Nawiązywanie połączenia Włączyć ...

  Categorie