Škoda Fabia: Prace serwisowe, dostosowania i zmiany techniczne

Škoda Fabia –> Wskazówki eksploatacyjne –> Pielęgnacja i konserwacja –> Prace serwisowe, dostosowania i zmiany techniczne

Podczas wykonywania dostosowań, napraw lub zmian technicznych samochodu należy przestrzegać wskazówek i wytycznych ŠKODA AUTO a.s..

Stosowanie się do wytycznych i wskazówek producenta samochodu jest w interesie bezpieczeństwa eksploatacji i dobrego stanu technicznego Państwa samochodu. Daje także pewność, że po wprowadzeniu dostosowań, napraw lub zmian technicznych samochód będzie spełniał wymagania obowiązujących przepisów kodeksu drogowego.

Przed zakupem akcesoriów, części lub przed wykonaniem jakichkolwiek dostosowań, napraw lub zmian technicznych Państwa samochodu należy zawsze skonsultować się z partnerem handlowym ŠKODA " strona 142.

UWAGA

  • Niewłaściwie wykonane prace w samochodzie mogą być przyczyną usterek - ryzyko wypadku!
  • Ingerencja w podzespoły elektroniczne i ich oprogramowanie może prowadzić do usterek. Usterki te, ze względu na wzajemne powiązanie podzespołów elektronicznych, mogą wpływać na prawidłową pracę układów, których bezpośrednio ingerencja nie dotyczy. Może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji samochodu i powodować zwiększenie zużycia części

Informacja dotycząca środowiska

Właściciel samochodu powinien przechowywać dokumentację techniczną obejmującą zmiany dokonane w samochodzie i okazać ją podczas złomowania samochodu. W ten sposób zapewnia się, że recykling złomowanego samochodu jest zgodny z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacja

  • Dostosowania i zmiany techniczne najlepiej zlecić specjalistycznej stacji obsługi.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek wykonywania przeróbek bez zgody producenta " Książka serwisowa.
  • Partner handlowy ŠKODA nie ponosi odpowiedzialności za produkty niedopuszczone przez ŠKODA AUTO a.s., mimo że może chodzić o produkty z urzędową homologacją lub certyfikacją.
  • Zalecamy, by używać w pojeździe tylko oryginalnych akcesoriów ŠKODA i oryginalnych części zamiennych ŠKODA posiadających wyraźne dopuszczenie producenta.

    Są one niezawodne, bezpieczne i dostosowane do Państwa samochodu.

  • Oryginalne akcesoria ŠKODA i oryginalne części zamienne ŠKODA można kupić i zamontować u partnerów handlowych ŠKODA.

Pielęgnacja i konserwacja

...

Eksploatacja pojazdu w zmiennych warunkach atmosferycznych

Jeżeli Państwa samochód eksploatowany będzie w krajach, w których panują inne niż przewidziano warunki atmosferyczne, prosimy zwróci& ...

Categorie