Škoda Fabia: Eksploatacja pojazdu w zmiennych warunkach atmosferycznych

Škoda Fabia –> Wskazówki eksploatacyjne –> Pielęgnacja i konserwacja –> Prace serwisowe, dostosowania i zmiany techniczne –> Eksploatacja pojazdu w zmiennych warunkach atmosferycznych

Jeżeli Państwa samochód eksploatowany będzie w krajach, w których panują inne niż przewidziano warunki atmosferyczne, prosimy zwrócić się do partnera handlowego ŠKODA.

Doradzi on Państwu, czy należy podjąć jakieś środki zaradcze, aby zapewnić pełne funkcjonowanie pojazdu oraz uniknąć uszkodzeń.

Chodzi np. o wymianę płynu chłodzącego, akumulatora itp.

    Prace serwisowe, dostosowania i zmiany techniczne

    Podczas wykonywania dostosowań, napraw lub zmian technicznych samochodu należy przestrzegać wskazówek i wytycznych ŠKODA AUTO a.s.. Stosowanie si ...

    Badania techniczne wymagane ustawowo

    W wielu krajach istnieje określony przepisami wymóg, by samochód okresowo poddawać badaniom technicznym w celu sprawdzenia, czy jego stan techniczny umo&# ...

    Categorie