Škoda Fabia: Poduszki powietrzne

UWAGA

 • Dostosowania, naprawy i zmiany techniczne, wykonane w nienależyty sposób, mogą spowodować szkody, usterki i znacznie pogarszać działanie układu poduszek powietrznych - ryzyko wypadku i śmiertelnych obrażeń!
 • Zmiany w zawieszeniu samochodu w połączeniu z użyciem niedopuszczonych kombinacji opon i obręczy mogą zmienić sposób działania układu poduszek powietrznych - ryzyko wypadku i śmiertelnych obrażeń!

Wskazówki dotyczące obsługi układu poduszek powietrznych

 • W żadnym razie nie montować w samochodzie części poduszek powietrznych wymontowanych ze starych pojazdów i pochodzących z recyklingu.
 • Nigdy nie montować w samochodzie uszkodzonych elementów poduszki powietrznej. Uszkodzone poduszki powietrzne mogą nie wyzwolić się w czasie wypadku lub wyzwolić się nieprawidłowo.
 • W układzie poduszek powietrznych i jego elementach nie wolno dokonywać żadnych zmian.
 • Wszelkie prace związane z układem poduszek powietrznych, jak też wymontowanie i zamontowanie elementów tego układu podczas innych napraw (np. wymontowanie kierownicy) mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne stacje obsługi
 • Nie dokonywać żadnych zmian przedniego zderzaka ani nadwozia.
 • Zabrania się manipulowania przy elementach układu poduszek powietrznych, ponieważ mogłoby dojść do wyzwolenia poduszek.
 • Poduszki powietrzne zapewniają ochronę tylko w czasie jednego wypadku.

  Po wyzwoleniu poduszki powietrznej układ poduszek powietrznych należy wymienić.

System poduszek powietrznych działa, wykorzystując sygnały czujników ciśnienia umieszczonych w drzwiach przednich. Z tego powodu zarówno w drzwiach, jak i w obudowie drzwi, nie wolno dokonywać żadnych zmian (np.

montować dodatkowych głośników). Wprowadzone zmiany mogłyby mieć niekorzystny wpływ na działanie układu poduszek powietrznych. Wszelkie prace związane z przednimi drzwiami i ich obudową powinny być wykonywane przez specjalistyczną stację obsługi. Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek.

 • Nigdy nie jechać ze zdjętą obudową drzwi.
 • W żadnym razie nie jechać, jeśli zostały wymontowane części wewnętrznej obudowy drzwi, a otwory po nich nie zostały odpowiednio zamknięte.
 • W żadnym razie nie jechać, jeśli z drzwi zostały wymontowane głośniki, a otwory po nich nie zostały odpowiednio zamknięte.
 • Jeśli w wewnętrznej obudowie drzwi zostały zamontowane dodatkowe głośniki lub inne elementy wyposażenia, zawsze upewnić się, że otwory pod te elementy zostały szczelnie zakryte lub wypełnione.

Złomowanie i recykling starych samochodów

Dbając o wizerunek produktów swojej marki, ŠKODA przywiązuje duże znaczenie do ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Wszystkie nowe pojazdy marki ŠKODA nadają się w 95% do ponownego przetworzenia.

Informacja

Szczegółowych informacji dotyczących złomowania i recyklingu starych pojazdów udzielają specjalistyczne stacje obsługi.

  Ochrona komponentów

  Niektóre elektroniczne komponenty pojazdu (np. tablica rozdzielcza) są wyposażone fabrycznie w ochronę komponentów. Ochrona komponentów zost ...

  Mycie pojazdu

  Najlepszym zabezpieczeniem samochodu przed szkodliwym wpływem środowiska jest częste mycie. Im dłużej resztki owadów, ptasie odchody, sól ...

  Categorie