Škoda Fabia: Ostrzeżenie przy przekroczeniu ustawionej prędkości

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> Dane jazdy (wskaźnik wielofunkcyjny) –> Ostrzeżenie przy przekroczeniu ustawionej prędkości

System umożliwia ustawienie prędkości granicznej, po przekroczeniu której rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetla się następujący komunikat ostrzegawczy.

Prędkość przekroczona ...


PRĘDKOŚĆ ZA WYSOKA


Ustawianie limitu prędkości w stojącym pojeździe

 • Wybrać i zatwierdzić pozycję menu Ostrzeżenie przy ()
  lub .

 • Ustawić żądany limit prędkości.
 • Potwierdzić ustawioną wartość lub zaczekać kilka sekund, aż ustawienie zostanie zapisane automatycznie.

Limit prędkości można ustawiać w rytmie co 5 km/h.

Ustawianie limitu prędkości w jadącym pojeździe

 • Wybrać i zatwierdzić pozycję menu Ostrzeżenie przy lub
  .

 • Jechać z żądaną prędkością.
 • Zatwierdzić bieżącą prędkość jako limit prędkości.

Ustawiony limit prędkości można w razie potrzeby dostosować ręcznie.

Dezaktywacja limitu prędkości

 • Wybrać i zatwierdzić pozycję menu Ostrzeżenie przy lub
  .

 • Zatwierdzić zapisaną wartość limitu prędkości.

Limit prędkości został dezaktywowany.

Ustawiona wartość graniczna prędkości pozostaje w pamięci także po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. Po przerwaniu jazdy na ponad 2 godziny ustawiony limit prędkości zostaje dezaktywowany.

  Przegląd parametrów

  Przegląd danych jazdy (w zależności od wyposażenia). Zasięg jazdy Wartość ta informuje jaką odległość w km można jeszc ...

  Pamięć

  Rys. 29 Wskazania pamięci: wyświetlacz MAXI DOT () / wyświetlacz segmentowy () Następujące dane jazdy zapisywane są w trzech pamięciach ...

  Categorie