Škoda Fabia: Dane jazdy (wskaźnik wielofunkcyjny)

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> Dane jazdy (wskaźnik wielofunkcyjny)

Dane jazdy wyświetlane są wyłącznie przy włączonym zapłonie.

Po włączeniu zapłonu wyświetla się ten parametr, który był wybrany jako ostatni przed wyłączeniem zapłonu.

W pojazdach z wyświetlaczem MAXI DOT w menu głównym należy wybrać i potwierdzić pozycję menu Dane " strona 44, Wyświetlacz MAXI DOT.

W urządzeniu Infotainment można ustawiać jednostki oraz wyłączyć lub włączyć prezentację niektórych danych " Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział CAR - ustawienia samochodu.

UWAGA

Przede wszystkim należy skoncentrować się na prowadzeniu samochodu! Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę pojazdu.

Centrum informacyjne kierowcy

Zależnie od wyposażenia samochodu, system informacyjny wyświetla na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej następujące informacje. Dane jazdy (wska& ...

Obsługa

Rys. 28 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej Wyborów oraz ustawień wartości parametrów mo& ...

Categorie