Škoda Fabia: Pamięć

Rys. 29 Wskazania pamięci: wyświetlacz MAXI DOT () / wyświetlacz segmentowy ()

Rys. 29 Wskazania pamięci: wyświetlacz MAXI DOT ()
/ wyświetlacz segmentowy ()


Następujące dane jazdy zapisywane są w trzech pamięciach.

 • Średnie zużycie paliwa.
 • Przebyta trasa.
 • Średnia prędkość jazdy.
 • Czas jazdy.

Wskazania wybranej pamięci pojawiają się na wyświetlaczu w pozycji A " rys. 29.

Od uruchom. () lub "1" ()
Pamięć zbiera informacje o jeździe trwającej od włączenia do wyłączenia zapłonu.

Jeśli jazda będzie kontynuowana w ciągu 2 godzin od wyłączenia zapłonu, nowe informacje zaktualizują dane dotychczasowej jazdy.

Gdy przerwa w jeździe jest dłuższa niż 2 godziny, pamięć jest automatycznie zerowana.

Długookres. () lub "2" ()
Pamięć zbiera informacje o dowolnej liczbie przejazdów o łącznym czasie trwania do 99 godzin i 59 minut lub przebiegu do 9999 km.

Po przekroczeniu jednej z w/w wartości ponownie automatycznie wyświetla się zero.

Od tankow. () lub "3"
(
)


Pamięć zbiera informacje o przejazdach od momentu ostatniego tankowania paliwa.

Po następnym tankowaniu pamięć zostaje automatycznie skasowana.

Wybieranie pamięci

 • Wybrać żądaną daną jazdy.
 • Wybrać żądaną pamięć przez ponowne potwierdzenie parametru.

Resetowanie

 • Wybrać żądaną daną jazdy.
 • Wybrać żądaną pamięć.
 • Zresetować wybraną pamięć przez długie zatwierdzenie (długie naciśnięcie).

Informacja

Odłączenie akumulatora pojazdu powoduje skasowanie wszystkich wartości pamięci.

  Ostrzeżenie przy przekroczeniu ustawionej prędkości

  System umożliwia ustawienie prędkości granicznej, po przekroczeniu której rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetla się nast ...

  Wyświetlacz MAXI DOT

  Wyświetlacz MAXI DOT (nazywany dalej krótko wyświetlaczem) stanowi powierzchnię użytkową, na której w zależności od wyposaż ...

  Categorie