Škoda Fabia: Przegląd parametrów

Przegląd danych jazdy (w zależności od wyposażenia).

Zasięg jazdy

Wartość ta informuje jaką odległość w km można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości paliwa w zbiorniku i dotychczasowym stylu jazdy.

Dzięki ekonomicznej jeździe parametr może wzrosnąć.

Średnie zużycie paliwa

Parametr jest obliczany w sposób ciągły od ostatniego wyzerowania pamięci.

Po wyzerowaniu pamięci przez pierwsze 100 metrów jazdy parametr nie jest wyświetlany.

Bieżące zużycie paliwa

Na podstawie tej wartości można dopasować styl jazdy do zakładanego zużycia paliwa.

W stojącym albo jadącym powoli samochodzie zużycie paliwa jest wyświetlane w l/h (w modelach dla niektórych krajów ukazuje się --,- km/l).

Temperatura oleju

Jeżeli temperatura oleju silnikowego mieści się w zakresie 80-110C, silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeżeli temperatura oleju jest niższa niż 80C lub wyższa niż 110C, należy unikać dużych prędkości obrotowych silnika, wciskania do oporu pedału gazu i dużego obciążania silnika.

Przy temperaturze oleju poniżej 50C lub w przypadku pojawienia się usterki w systemie kontroli temperatury oleju, zamiast temperatury oleju wyświetlą się symbole  .

Ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości

Ustawić limit prędkości, np. maksymalną dozwoloną prędkość na terenach zabudowanych " strona 43.

Bieżąca prędkość jazdy

Wskazanie jest zgodne ze wskazaniem prędkościomierza.

Średnia prędkość jazdy

Parametr jest obliczany w sposób ciągły od ostatniego wyzerowania pamięci.

Po wyzerowaniu pamięci przez pierwsze 300 metrów jazdy parametr nie jest wyświetlany.

Odległość

Na wyświetlaczu pokazywana jest odległość, jaka została pokonana od ostatniego wyzerowania pamięci.

Maksymalna wartość wynosi 9999 km. Po przekroczeniu tej wartości ponownie automatycznie wyświetla się zero.

Czas jazdy

Na wyświetlaczu pokazywany jest czas jazdy od ostatniego wyzerowania pamięci.

Maksymalna wyświetlana wartość wynosi 99 godzin i 59 minut. Po przekroczeniu tej wartości ponownie automatycznie wyświetla się zero.

Temperatura płynu chłodzącego

Jeżeli temperatura płynu chłodzącego mieści się w zakresie 80-110C, silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeżeli temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż 80C lub wyższa niż 110C, należy unikać dużych prędkości obrotowych silnika, wciskania do oporu pedału gazu i dużego obciążania silnika.

    Obsługa

    Rys. 28 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej Wyborów oraz ustawień wartości parametrów mo& ...

    Ostrzeżenie przy przekroczeniu ustawionej prędkości

    System umożliwia ustawienie prędkości granicznej, po przekroczeniu której rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetla się nast ...

    Categorie