Opel Corsa: Usterka

W razie wystąpienia usterki zaświeci się lampka kontrolna . Dodatkowo
na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu   112.

Funkcja automatycznej zmiany biegów przestanie wówczas działać.

Jazdę można jednak kontynuować, zmieniając biegi ręcznie.

Dostępny będzie tylko najwyższy bieg. W niektórych przypadkach można wybierać ręcznie także 2. bieg. Bieg ten należy włączać wyłącznie podczas postoju pojazdu.

Przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie.

    Elektroniczne programy jazdy

    Po uruchomieniu zimnego silnika program regulacji temperatury roboczej powoduje opóźnioną zmianę biegów (zmiana następuje przy wyż ...

    Przerwa w dopływie prądu

    W przypadku braku zasilania (wystąpienia przerwy w dopływie prądu) dźwignia zmiany biegów zostaje zablokowana w położeniu P. Kluczyka zap ...

    Categorie