Opel Corsa: Przerwa w dopływie prądu

Opel Corsa –> Prowadzenie i użytkowanie –> Automatyczna skrzynia biegów –> Przerwa w dopływie prądu

W przypadku braku zasilania (wystąpienia przerwy w dopływie prądu) dźwignia zmiany biegów zostaje zablokowana w położeniu P.

Kluczyka zapłonu nie można wyjąć z wyłącznika zapłonu.

Jeśli dojdzie do rozładowania akumulatora pojazdu, silnik można będzie uruchomić, wykorzystując przewody rozruchowe  254.

Jeśli przyczyną usterki nie jest rozładowanie akumulatora pojazdu, należy odblokować dźwignię zmiany biegów. W tym celu:

1. Włączyć hamulec postojowy.

Przerwa w dopływie prądu


2. Odłączyć ramkę dźwigni zmiany biegów od konsoli środkowej.

Wcisnąć palec do wykończonego skórą gniazda przed dźwignią zmiany biegów i popchnąć ramkę przy przedniej krawędzi od dołu w górę, jak pokazano na ilustracji.

Obrócić ramkę w lewo.

Przerwa w dopływie prądu


3. Nacisnąć w dół dźwignię zwalniającą i przestawić dźwignię zmiany biegów z położenia P lub N w inne położenie. Jeśli dźwignia ponownie znajdzie się w jednym z tych położeń, zostanie powtórnie zablokowana. Przyczynę przerwy w dopływie prądu należy usunąć w warsztacie.

4. Zamocować pokrywę dźwigni zmiany biegów do konsoli środkowej.

    Usterka

    W razie wystąpienia usterki zaświeci się lampka kontrolna . Dodatkowo na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat. Komunikaty pokaz ...

    Manualna skrzynia biegów

    W celu wybrania biegu wstecznego wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie nacisnąć przycisk zwalniający znajdujący się na d ...

    Categorie