Mercedes-Benz Klasa B: Układ automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Dziecko w pojeździe –> Układ automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera

Układ automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera


 1. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF
 2. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON

Zespół czujników w fotelu pasażera rozpoznaje automatycznie, czy jest na nim zamontowany specjalny fotelik dziecięcy marki Mercedes-Benz z transponderem dla funkcji zapewniającej jego rozpoznawanie przez układ elektroniczny. Lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG ON i PASSENGER AIR BAG OFF świecą się równocześnie w momencie włączenia zapłonu przez około sześć sekund. System wykonuje autotest.

Następnie lampki kontrolne sygnalizują status poduszki powietrznej pasażera.

 • Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się, jeśli system czujników funkcji automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera rozpoznał specjalny fotelik dziecięcy Mercedes-Benz z transponderem. Poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie jest aktywowana.
 • Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się, jeśli fotel pasażera został rozpoznany jako zajęty. Poduszka powietrzna pasażera jest włączona. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF nie świeci się. Jeśli w razie wypadku spełnione są kryteria aktywacji, następuje aktywacja poduszki powietrznej pasażera.
Informacja

Jeśli poduszka powietrzna pasażera została wyłączona przez funkcję automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego, po stronie pasażera nadal aktywne są:

 • boczna poduszka powietrzna

 • nadokienna poduszka powietrzna

 • napinacz pasa bezpieczeństwa

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli na fotelu pasażera zabezpieczone jest dziecko w foteliku dziecięcym skierowanym i lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się, w razie wypadku może dojść do aktywacji poduszki powietrznej pasażera. Dziecko może zostać uderzone poduszką powietrzną. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

W takim przypadku należy upewnić się, że poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF musi się świecić.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się, poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie dochodzi do jej aktywacji i nie może zapewnić przewidzianej ochrony. Osoba siedząca na fotelu pasażera może stykać się np. w elementami wnętrza pojazdu, w szczególności jeśli siedzi zbyt blisko tablicy rozdzielczej. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

W tym przypadku nie wolno korzystać z fotela pasażera. Na fotelu pasażera można montować wyłącznie odpowiedni fotelik dziecięcy skierowany przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Należy przy tym zawsze przestrzegać informacji na temat odpowiedniego montażu fotelika dziecięcego zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji montażu producenta fotelika

 

OSTRZEŻENIE Jeśli na fotelu pasażera jest przewożone dziecko w foteliku dziecięcym zwróconym przodem do kierunku jazdy i fotel jest ustawiony zbyt blisko tablicy rozdzielczej, w razie wypadku dziecko może
 • np. zetknąć się z elementami wyposażenia wnętrza pojazdu, gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się

 • zostać uderzone poduszką powietrzną, gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON świeci się.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Należy przy tym stale zwracać uwagę na prawidłowy przebieg pasa bezpieczeństwa od wylotu pasa bezpieczeństwa do prowadnicy pasa bezpieczeństwa w foteliku dziecięcym. Taśma pasa bezpieczeństwa musi przebiegać od wylotu pasa bezpieczeństwa do przodu i do dołu. W razie potrzeby ustawić odpowiednio wylot pasa bezpieczeństwa oraz fotel pasażera. Należy zawsze przestrzegać również informacji na temat odpowiedniego montażu fotelika dziecięcego zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji montażu producenta fotelika.

 

Informacja

Upewnić się, że pojazd jest wyposażony w funkcję automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego. Jeśli tak nie jest, należy zawsze montować fotelik dziecięcy na odpowiednim fotelu tylnym.

 

OSTRZEŻENIE Urządzenia elektroniczne na fotelu pasażera mogą zakłócać działanie funkcji automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego, np.
 • notebook
 • telefon komórkowy
 • karta z transponderem, np. karnet narciarski lub identyfikator

W wyniku tego w razie wypadku poduszka powietrzna pasażera może nieoczekiwanie zadziałać lub nie zapewnić przewidzianej ochrony. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Dlatego na fotelu pasażera nie należy umieszczać żadnych wymienionych lub podobnych przedmiotów. Przed oraz podczas jazdy należy zwracać uwagę na prawidłowy status poduszki powietrznej pasażera.

  Zagłówek

  OSTRZEŻENIE W przypadku nieprawidłowego zagłówka bocznego może on nie zapewniać przewidzianej ochrony. W razie wypadku, hamowania lub ...

  Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera z przodu

  ...

  Categorie