Mercedes-Benz Klasa B: Zagłówek

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowego zagłówka bocznego może on nie zapewniać przewidzianej ochrony. W razie wypadku, hamowania lub nagłej zmiany kierunku jazdy głowa dziecka nie będzie prawidłowo podparta. Poza tym zagłówek boczny może się poluzować i przemieszczając się po pojeździe, może stanowić zagrożenie dla pasażerów. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Zagłówek należy mocować tylko w przewidzianych do tego celu punktach przy tylnym zagłówku pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa można stosować wyłącznie zagłówki boczne, które zostały sprawdzone i dopuszczone dla Państwa pojazdu.

Zagłówek


Zagłówek należy stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tabeli.

Montaż zagłówka

 • Przesunąć zagłówek 2 w górę i ustawić pionowo.
 • Wsunąć zagłówek 6 od przodu na obie prowadnice zagłówka pojazdu, aż nastąpi jego zablokowanie.
 • Prawy 1 i lewy wskaźnik blokady 3 muszą być złożone. Czerwone powierzchnie są niewidoczne.
 • Sprawdzić, czy zagłówek 6 został zablokowany na obu prowadnicach zagłówka pojazdu.
 • Przesunąć zagłówek pojazdu 2 w dół, aby przylegał do górnej krawędzi zagłówka fotelika 6.
 • Jeśli pas bezpieczeństwa nie jest ułożony zgodnie z opisem, przełożyć pas przez prowadnicę pasa 5 od strony drzwi przy zagłówku fotelika 6.

Nie jest to konieczne w przypadku

 • korzystania ze stolika zabezpieczającego lub
 • jeśli w zintegrowanym foteliku dziecięcym zabezpieczone jest dziecko w wieku powyżej 6 lat.
 • Zapiąć dziecku pas bezpieczeństwa.

Demontaż zagłówka

 • Wyjąć pas bezpieczeństwa z prowadnicy 5.
 • Przesunąć zagłówek 2 w górę.
 • Wcisnąć lewy lub prawy przycisk odblokowania 4 i zdjąć zagłówek 6 do przodu.
 • Prawy 1 i lewy wskaźnik blokady 3 zostaną na krótko rozłożone.
 • Ustawić prawidłowo zagłówek 2.
 • Schować zagłówek fotelika dziecięcego w odpowiednim miejscu.

W pojeździe wyposażonym w zestaw TIREFIT można zagłówek umieścić np. w schowku pod podłogą przestrzeni bagażowej.

Informacja

W razie wykorzystywania obu zintegrowanych fotelików dziecięcych można drugi zagłówek zamówić w każdej ASO Mercedes-Benz.

  Montaż stolika zabezpieczającego

  Zagłówek Stolik zabezpieczający Prowadnice pasa bezpieczeństwa Lewa podstawa Zintegrowany fotelik dziecięcy Prawa podstawa Roz&# ...

  Układ automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera

  Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON Zespół czujników w fotelu pasażera rozpoznaje automatycznie, czy je ...

  Categorie