Mercedes-Benz Klasa B: Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania

Mercedes-Benz Klasa B –> Bezpieczeństwo –> Układy bezpieczeństwa jazdy –> COLLISION PREVENTION ASSIST –> Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania

Informacja

Należy przestrzegać informacji dotyczących systemów wspomagania zawartych w ustępie "Ważne zasady bezpieczeństwa".

 

OSTRZEŻENIE

Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania nie zawsze jednoznacznie rozpoznaje obiekty i skomplikowane sytuacje na drodze.

W takich przypadkach adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania może
 • ingerować bez potrzeby
 • nie ingerować.

Istnieje ryzyko wypadku!

Należy stale obserwować sytuację na drodze i być przygotowanym do hamowania. Jeśli sytuacja nie jest krytyczna, należy przerwać ingerencję hamulca.

 

OSTRZEŻENIE Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania nie reaguje
 • na osoby i zwierzęta
 • na pojazdy jadące z naprzeciwka
 • na ruch poprzeczny
 • na nieruchome przeszkody
 • na zakręty

Dlatego w krytycznej sytuacji adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania może nie zareagować. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy stale obserwować sytuację na drodze i być przygotowanym do hamowania.

System nie zawsze jest w stanie poprawnie rozpoznawać złożone sytuacje na drodze, toteż niekiedy może dochodzić do nieuzasadnionych ingerencji układu wspomagania nagłego hamowania.

Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania wspomaga kierowcę podczas hamowania w niebezpiecznych sytuacjach przy prędkości powyżej 7 km/h, a do analizy sytuacji drogowej wykorzystuje czujniki radarowe.

Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania rozpoznaje przeszkody, znajdujące się przez dłuższy czas przed pojazdem, za pomocą czujników radarowych.

W przypadku zbliżania się do przeszkody i po rozpoznaniu niebezpieczeństwa najechania, adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania oblicza potrzebną siłę hamowania, która pozwoli uniknąć kolizji. Przy silnym naciśnięciu pedału hamulca, adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania automatycznie zwiększa siłę hamowania do wartości potrzebnej w aktualnej sytuacji.

 • Pedał hamulca należy mocno przytrzymać aż do momentu ustąpienia sytuacji wymagającej awaryjnego hamowania.
 • Układ ABS zapobiega przy tym blokowaniu się kół.

Hamulec działa ponownie w zwykły sposób

 • po zwolnieniu pedału hamulca
 • jeśli minęło zagrożenie najechania na przeszkodę
 • jeśli droga jest wolna od przeszkód

Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania jest wtedy wyłączany.

Pojazdy z PRE-SAFE: Gdy obliczona przez adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania wartość siły hamowania jest szczególnie wysoka, następuje jednoczesne uruchomienie prewencyjnych funkcji chroniących pasażerów (PRE-SAFE).

Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania do prędkości ok. 250 km/h może reagować na obiekty, które w analizowanym okresie co najmniej raz zostały uznane za poruszające się. Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania nie reaguje na nieruchome przeszkody.

Jeśli wskutek usterki czujników radarowych adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania nie działa, nadal dostępne są wszystkie funkcje układu hamulcowego z pełnym wspomaganiem, również przez system BAS.

Rozpoznawanie może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjach

 • przy zabrudzonych lub zasłoniętych czujnikach
 • podczas śnieżycy lub silnego deszczu
 • w razie zakłóceń przez inne radary
 • przy silnym promieniowaniu odbitym radaru, np. na zadaszonych parkingach wielokondygnacyjnych
 • jadących z przodu pojazdów jednośladowych, np. motocykli
 • pojazdów jadących z przesunięciem względem osi jezdni.
 • nowych pojazdów lub po przeglądzie w systemie COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

W tym zakresie należy przestrzegać wskazówki w rozdziale Wskazówki dotyczące docierania.

Po silnym zderzeniu lub uszkodzeniu przedniej części pojazdu w wyniku wypadku, należy zlecić kontrolę ustawienia i działania czujników radarowych w ASO Mercedes-Benz. Dotyczy to również kolizji z mniejszą prędkością, podczas których nie są widoczne żadne uszkodzenia przedniej części pojazdu.

  Funkcja ostrzegania o odległości

  Ważne zasady bezpieczeństwa InformacjaNależy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa". ...

  COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

  Informacje ogólne Układ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS jest montowany tylko w pojazdach wyposażonych w DISTRONIC. COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS rozszerz ...

  Categorie