Mercedes-Benz Klasa B: COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

Informacje ogólne

Układ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS jest montowany tylko w pojazdach wyposażonych w DISTRONIC.

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS rozszerza funkcjonalność układu COLLISION PREVENTION ASSIST o funkcję automatycznego hamowania. COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS pomaga kierowcy w zminimalizowaniu ryzyka kolizji z poprzedzającym pojazdem oraz zredukowaniu skutków wypadku. W przypadku rozpoznania przez COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS ryzyka kolizji następuje ostrzeżenie optyczne i akustyczne. W sytuacjach krytycznych COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inicjuje poza tym automatyczne hamowanie.

Działanie

Włączanie lub wyłączanie: Włączyć lub wyłączyć COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS za pomocą komputera pokładowego.

Jeśli COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS jest wyłączony, w grafice systemów pojawia się symbol .


Gdy kierowca ma zapięte pasy, COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS może samoczynnie hamować w zakresie prędkości od 7 km/h do 200 km/h.

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS może również reagować samoczynnym hamowaniem na nieruchome przeszkody w zakresie prędkości od 7 km/h do 30 km/h.

Pojazd z PRE-SAFE: Jeśli dojdzie do zdecydowanej interwencji funkcji automatycznego hamowania układu COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, równocześnie następuje aktywacja prewencyjnych układów ochrony pasażerów (PRE-SAFE).

Rozpoznawanie może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjach

 • przy zabrudzonych lub zasłoniętych czujnikach
 • podczas śnieżycy lub silnego deszczu
 • w razie zakłóceń przez inne radary
 • przy silnym promieniowaniu odbitym radaru, np. na zadaszonych parkingach wielokondygnacyjnych
 • jadących z przodu pojazdów jednośladowych, np. motocykli
 • pojazdów jadących z przesunięciem względem osi jezdni.
 • nowych pojazdów lub po przeglądzie w systemie COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

W tym zakresie należy przestrzegać wskazówki w rozdziale Wskazówki dotyczące docierania.

Po silnym zderzeniu lub uszkodzeniu przedniej części pojazdu w wyniku wypadku, należy zlecić kontrolę ustawienia i działania czujników radarowych w ASO Mercedes-Benz. Dotyczy to również kolizji z mniejszą prędkością, podczas których nie są widoczne żadne uszkodzenia przedniej części pojazdu.

  Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania

  InformacjaNależy przestrzegać informacji dotyczących systemów wspomagania zawartych w ustępie "Ważne zasady bezpieczeństwa" ...

  Adaptacyjne światła stop

  Adaptacyjne światła stop ostrzegają pojazd jadący z tyłu w sytuacji hamowania awaryjnego poprzez: migające światła stop wł ...

  Categorie