Mercedes-Benz Klasa B: Funkcja ostrzegania o odległości

Ważne zasady bezpieczeństwa

Informacja

Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa".

 

OSTRZEŻENIE Funkcja ostrzegania o odległości nie reaguje
 • na osoby i zwierzęta
 • na pojazdy jadące z naprzeciwka
 • na ruch poprzeczny
 • na zakręty

Dlatego w krytycznej sytuacji funkcja ostrzegania o odległości może nie ostrzec kierowcy. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy stale obserwować sytuację na drodze i być przygotowanym do hamowania.

 

OSTRZEŻENIE

Funkcja ostrzegania o odległości nie zawsze jednoznacznie rozpoznaje obiekty i skomplikowane sytuacje na drodze.

W takich przypadkach funkcja ostrzegania o odległości może
 • ostrzegać bez powodu
 • nie ostrzegać.

Istnieje ryzyko wypadku!

Należy zawsze uważnie śledzić wydarzenia na drodze i nie polegać wyłącznie na funkcji ostrzegania o odległości.

Działanie

 • Włączanie lub wyłączanie: Włączyć lub wyłączyć funkcję ostrzegania o odległości za pomocą komputera pokładowego.

Pojazd z czarno-białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Gdy funkcja ostrzegania o odległości jest włączona, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w przeglądzie statusów widać symbol .


Pojazd z kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym: Gdy funkcja ostrzegania o odległości jest wyłączona, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol .


Funkcja ostrzegania o odległości pomaga kierowcy w zminimalizowaniu ryzyka najechania na pojazd poprzedzający oraz zredukowaniu skutków wypadku. W przypadku rozpoznania ryzyka najechania na przeszkodę przez funkcję ostrzegania o odległości następuje ostrzeżenie optyczne i akustyczne. Bez ingerencji kierowcy funkcja ostrzegania o odległości nie jest w stanie zapobiec kolizji.

Funkcja ostrzegania o odległości ostrzega kierowcę od prędkości

 • ok. 30 km/h, jeśli przez kilka sekund odległość od pojazdu poprzedzającego jest zbyt mała w stosunku do aktualnej prędkości własnego pojazdu. Wtedy włącza się lampka ostrzegawcza odległości w zestawie wskaźników.

 • ok. 7 km/h, jeśli następuje szybkie zbliżanie się do pojazdu poprzedzającego. Słychać wtedy przerywany sygnał ostrzegawczy i włącza się lampka ostrzegawcza odległości w zestawie wskaźników.
 • W celu zwiększenia odległości do pojazdu poprzedzającego należy niezwłocznie zahamować.

Lub

 • O ile nie jest to niebezpieczne, należy ominąć przeszkodę.

System nie zawsze jest w stanie poprawnie rozpoznawać złożone sytuacje na drodze, toteż niekiedy może dochodzić do nieuzasadnionych ostrzeżeń.

Funkcja ostrzegania o odległości rozpoznaje przeszkody, znajdujące się przez dłuższy czas przed pojazdem, za pomocą czujników radarowych.

Przy prędkości do ok. 70 km/h funkcja ostrzegania o odległości reaguje również na nieruchome przeszkody, np. zatrzymujące się lub parkujące pojazdy.

Jeśli pojazd zbliża się do przeszkody i funkcja ostrzegania o odległości rozpozna groźbę najechania na przeszkodę, ostrzega kierowcę optycznie i akustycznie.

Rozpoznawanie może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjach

 • przy zabrudzonych lub zasłoniętych czujnikach
 • podczas śnieżycy lub silnego deszczu
 • w razie zakłóceń przez inne radary
 • przy silnym promieniowaniu odbitym radaru, np. na zadaszonych parkingach wielokondygnacyjnych
 • jadących z przodu pojazdów jednośladowych, np. motocykli
 • pojazdów jadących z przesunięciem względem osi jezdni.
 • nowych pojazdów lub po przeglądzie w systemie COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

W tym zakresie należy przestrzegać wskazówki w rozdziale Wskazówki dotyczące docierania.

Po silnym zderzeniu lub uszkodzeniu przedniej części pojazdu w wyniku wypadku, należy zlecić kontrolę ustawienia i działania czujników radarowych w ASO Mercedes-Benz. Dotyczy to również kolizji z mniejszą prędkością, podczas których nie są widoczne żadne uszkodzenia przedniej części pojazdu.

  COLLISION PREVENTION ASSIST

  Wskazówki ogólne COLLISION PREVENTION ASSIST obejmuje funkcje ostrzegania o odległości i niżej opisane funkcje adaptacyjnego asystenta hamowania. ...

  Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania

  InformacjaNależy przestrzegać informacji dotyczących systemów wspomagania zawartych w ustępie "Ważne zasady bezpieczeństwa" ...

  Categorie