Ford Fusion: Ustawienia Bluetooth

Ford Fusion –> Telefon –> Ustawienia Bluetooth

Zanim można będzie korzystać z telefonu w pojeździe, telefon ten musi być przyporządkowany do systemu telefonicznego pojazdu.

Przyporządkowanie innego telefonu z funkcją Bluetooth

Wskazówka: Zanim będzie można przyporządkować inny telefon z systemem Bluetooth, obecne aktywne połączenie Bluetooth musi być dezaktywo ...

Obsługa telefonów

Telefon komórkowy można podłączyć do systemu pojazdu za pomocą połączenia w uchwycie lub za pośrednictwem bezprzewodowego poł ...

Categorie