Ford Fusion: Wymogi dotyczące połączenia Bluetooth

Ford Fusion –> Telefon –> Ustawienia Bluetooth –> Wymogi dotyczące połączenia Bluetooth

Zanim możliwe będzie połączenie telefonu komórkowego Bluetooth muszą być spełnione następujące wymagania.

1. Funkcja Bluetooth musi być aktywowana w telefonie i zespole audio. Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu 2. W telefonie komórkowym Bluetooth nie może być włączany tryb "prywatny".

3. Wyszukaj urządzenie audio.

4. Wybierz Ford Audio.

5. Na klawiaturze telefonu komórkowego musi zostać wpisany numer PIN Bluetooth "0000".

Wskazówka: Rozmowa telefoniczna zostanie rozłączona, jeśli system audio/nawigacyjny zostanie wyłączony.

Jeżeli kluczyk zapłonowy zostanie obrócony do położenia 0, rozmowa pozostanie połączona.

    Obsługa telefonów

    Telefon komórkowy można podłączyć do systemu pojazdu za pomocą połączenia w uchwycie lub za pośrednictwem bezprzewodowego poł ...

    Kompatybilność telefonów

    UWAGA Ponieważ nie istnieje żadna powszechna umowa, producenci telefonów komórkowych mogą stosować różne profile w swoich urz ...

    Categorie