Ford Fusion: Obsługa telefonów

Ford Fusion –> Telefon –> Ustawienia Bluetooth –> Obsługa telefonów

Telefon komórkowy można podłączyć do systemu pojazdu za pomocą połączenia w uchwycie lub za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia Bluetooth.

W pojazdach wyposażonych w uchwyt na telefon komórkowy do systemu pojazdu można przyporządkować do pięciu telefonów komórkowych Bluetooth.

W pojazdach bez uchwytu na telefon komórkowy do systemu pojazdu można przyporządkować do sześciu telefonów komórkowych Bluetooth.

Wskazówka: Jeżeli trwa połączenie w momencie, gdy używany telefon komórkowy zostanie wybrany jako telefon aktywny, połączenie zostanie przekazane do systemu audio pojazdu.

Wskazówka: Nawet jeżeli telefon jest podłączony do systemu samochodowego, można z niego korzystać w tradycyjny sposób.

    Ustawienia Bluetooth

    Zanim można będzie korzystać z telefonu w pojeździe, telefon ten musi być przyporządkowany do systemu telefonicznego pojazdu. ...

    Wymogi dotyczące połączenia Bluetooth

    Zanim możliwe będzie połączenie telefonu komórkowego Bluetooth muszą być spełnione następujące wymagania. 1. Funkcja Bluetoot ...

    Categorie