Ford Fusion: Przyporządkowanie innego telefonu z funkcją Bluetooth

Ford Fusion –> Telefon –> Ustawienia telefonu –> Przyporządkowanie innego telefonu z funkcją Bluetooth

Wskazówka: Zanim będzie można przyporządkować inny telefon z systemem Bluetooth, obecne aktywne połączenie Bluetooth musi być dezaktywowane przez telefon komórkowy.

Przyporządkuj nowy telefon Bluetooth zgodnie z wymaganiami co do połączenia Bluetooth.

Telefony zapisane w systemie dostępne są z listy w radioodtwarzaczu lub systemie nawigacyjnym.

Wskazówka: Jeżeli sześć (pięć w systemie z uchwytem na telefon) telefonów komórkowych Bluetooth zostało przyporządkowanych do pojazdu, jeden z nich należy usunąć, aby móc przyporządkować nowy telefon komórkowy.

Telefon w uchwycie

Po włożeniu telefonu w uchwyt nie staje się on automatycznie telefonem aktywnym.

W takim przypadku zapoznaj się z podrozdziałem Zmiana aktywnego telefonu opisującym system zamontowany w Twoim pojeździe.

    Określanie telefonu jako telefonu aktywnego

    Podczas korzystania z systemu po raz pierwszy żaden telefon nie jest połączony z systemem. Po włączeniu zapłonu telefon w uchwycie i telefon Blu ...

    Ustawienia Bluetooth

    Zanim można będzie korzystać z telefonu w pojeździe, telefon ten musi być przyporządkowany do systemu telefonicznego pojazdu. ...

    Categorie