Ford Fusion: Określanie telefonu jako telefonu aktywnego

Ford Fusion –> Telefon –> Ustawienia telefonu –> Określanie telefonu jako telefonu aktywnego

Podczas korzystania z systemu po raz pierwszy żaden telefon nie jest połączony z systemem.

Po włączeniu zapłonu telefon w uchwycie i telefon Bluetooth są przez system rozróżniane.

Telefon z systemem Bluetooth

Po przyporządkowaniu telefonu Bluetooth systemowi, staje się on telefonem aktywnym. Dalsze informacje znajdziesz w menu telefonu.

Jednak w niektórych przypadkach telefon z systemem Bluetooth musi być aktywowany przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku stacji na radioodtwarzaczu lub w systemie nawigacyjnym.

Po ponownym włączeniu zapłonu system wybiera telefon aktywny ostatnim razem.

    Kategorie książki telefonicznej

    Zależnie od wpisu do książki telefonicznej na ekranie radioodtwarzacza lub systemu nawigacyjnego wyświetlane mogą być różne kategorie. ...

    Przyporządkowanie innego telefonu z funkcją Bluetooth

    Wskazówka: Zanim będzie można przyporządkować inny telefon z systemem Bluetooth, obecne aktywne połączenie Bluetooth musi być dezaktywo ...

    Categorie