Fiat Idea: W razie awarii

Fiat Idea –> W razie awarii

W sytuacjach awaryjnych zalecamy telefonować na numer zielony podany w Książeczce gwarancyjnej. Ponadto można połączyć się ze stroną internetową www.fiat.com aby wyszukać najbliższe ASO Fiat.

Lampkii sygnaliizacyjjne ii komuniikaty

Ostrzeżenia ogólne Zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej towarzyszy specyficzny komunikat i/lub awizo akustyczne gdy zestaw wskaźników to umo ...

Otwieranie/zamykanie drzwi

Urządzenie bezpieczeństwa blokujące drzwi z zewnątrz rys. 1 Drzwi wyposażone są w urządzenie, które umożliwia zamknięcie za p ...

Categorie