Fiat Idea: Wymiana koła

Fiat Idea –> W razie awarii –> Wymiana koła

Procedura wymiany butli

Aby wymienić butlę, należy:  odłączyć zacisk A-rys. 10;  obrócić w lewo butlę do wymiany i wyjąć j ...

Zalecenia ogólne

Operacje wymiany koła oraz prawidłowego użycia podnośnika i dojazdowego koła zapasowego wymagają przestrzegania kilku niżej wymienionych zalec ...

Categorie